Visionen om självkörande bilar orsakar tunnelseende: ”Sämre innovationsförmåga”

Innovation Den självkörande bilen har länge varit en självklar vision, men enligt en ny avhandling hämmar den samstämmiga bilden av framtidens transportmedel vår förmåga att tänka innovativt och kritiskt.

Visionen om självkörande bilar orsakar tunnelseende: ”Sämre innovationsförmåga”
Foto: Adobe Stock

Genom visioner skapas en gemensam framtid, mål och en vilja att investera. Visioner är viktiga, inte minst när det kommer till teknisk utveckling. Det skriver Marie Bemler, industridoktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, i sin avhandling. Hon tar avstamp i framtidsvisionen om självkörande bilar som på knappt hundra år har gått från att vara närmast sci-fi-liknande till att inte verka särskilt långsökta. Visionen har blivit självklar och tas ofta för givet, inte bara av aktörer inom bilindustrin, utan även av myndighetsrepresentanter.

Marie Bemler. Foto: Scania

Det märkte Marie Bemler på en transportkonferens i Wien 2018, där visionen om självkörande bilar såldes gång på gång med orden ”När det bli verklighet…” och inte ”Om det blir verklighet”.

– När alla har en och samma vision så påverkar det innovationsprocesserna. Vi vet inte riktigt hur framtidens tekniska lösningar ser ut, men ändå har vi snäva ramar för vad som förväntas, vilket hämmar, säger Marie Blemer.

Hon liknar det vid tunnelseende. För några år sedan kom Marie Bemler underfund med att hon som ingenjör på Scania också spädde på och sålde idéen om självkörande bilar, utan vetskap om hur tekniken faktiskt kommer att utvecklas. Hon började fundera över hur visionen påverkade hennes förmåga att tänka och agera.

Löser inte faktiska samhällsproblem

Den självkörande bilen beskrivs ofta kunna bidra till klimatomställningen, mindre trafik i storstäder och färre bilar per hushåll. Dessutom skulle den mänskliga faktorn tas bort, vilket anses positivt då det kan tänkas bidra till färre olyckor.

– Men det är inte självklart. Det finns ju jättemånga sätt att prata om den mänskliga faktorn. Man kan också prata om alla olyckor som undviks tack vare den mänskliga faktorn, en vision som inte är lika teknocentrisk, säger Marie Bemler.

Det är inte heller säkert att antalet bilar per hushåll minskar bara för att det blir lättare att ta sig från en plats till en annan. Livspusslet kanske ändå krockar, precis som idag.

Därför menar Marie Bemler att det kan var farligt med en alltför positiv och samstämmig vision gentemot exempelvis självkörande bilar. Organisationer riskerar att inte lösa faktiska samhällsproblem inom den snäva visionens ramar.

Men vad är alternativet?

– Att jobba aktivt med visioner. Man behöver se över dem över tid och utvärdera. Finns det något annat sätt att se på saken? Det kanske är bra att styra mot en och samma sak i början, för att sedan tänka efter om man löser det man faktiskt vill lösa, säger Marie Bemler.

Under åren som hon har studerat framtidsvisionen har viss kritik uppkommit, i takt med att ett antal olyckor med självkörande bilar har inträffat. Marie Bemler säger att nyhetsrapporteringen har blivit aningen mer nyanserad, men att bilden och visionen av den självkörande bilen ändå förblir intakt.

– Det är intressant att delarna i visionen som ofta lyfts, det vill säga säkerheten och den mänskliga faktorn, också är delarna som har kritiserats.

Nyttiga och onyttiga konflikter

I samband med avhandlingens resultat har Marie Bemler och hennes kollegor på Scania sett över deras visioner. Hon menar att det kan vara onyttigt med för stark riktning, och att det kan var nyttigt med vissa konflikter inom organisationen.

– Om vi inte har tillräckligt med samsyn så har vi visioner som är svaga. Men det kan också vara onyttigt om alla drar åt samma håll. Organisationen måste kunna hitta en plats där man är nöjd med de konflikter man har för att de stimulerar och uppmuntrar en till att tänka längre, avslutar Marie Bemler.

Läs hela avhandlingen här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.