Förändra med finess

Förändringsarbete Ledarskap, kommunikation och att hantera en omvärld i ständig förändring. Det är ingredienserna i Per Schlingmanns bok Stå aldrig still som sätter fokus på förändringsarbete.

Förändra med finess

Världen förändras, gör du? Alla påverkas av den snabba teknikutvecklingen och globaliseringen. Förändrade värderingar och beteenden hos konsumenterna gör förändring nödvändig för framgång.

Det gäller därför att aldrig stå still – utveckling handlar om att agera och för framgång gäller det att synliggöra detta, menar Per Schlingmann. Genom att inspirera och motivera medarbetare, vinna respekt, visa öppenhet och trovärdigt utmana de föreställningar som finns är det möjligt att åstadkomma berikande förändringar menar författaren. Ingredienser som mod, att lita på sin intuition och att själv ”leva förändringen” blir krav i detta ledarskap.

I boken presenteras verktyg och modeller för förnyelse med tonvikt på ledarskap, beslutsfattande och kommunikation. Var beredd att rubba dina cirklar, ta fram din kreativitet och ha roligt är delar i det förnyelsens tolvstegsprogram som författaren rekommenderar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.