Förändring med eftertanke

Förändringsarbete är ofta något nyttigt för en organisation, men ibland kan det nog bli lite mycket av trender när det gäller organisationsteori för styrning av en verksamhet. Och när en ny chef tillträder finns det ofta en förkärlek att ta ett nytt grepp. Martin Rogberg vid Handelshögskolan i Stockholm har studerat vilka effekter ledarskapstrender har på en organisation. Han konstaterar bland annat att ju mindre chefer är involverad i den löpande verksamheten ju större är tendensen att attraheras av samma typ av lösningar, oavsett hur organisationen ser ut. Ett annat problem är att förändringar som kommer för ofta tenderar att ta för mycket energi ur en organisation och att informella strukturer riskeras att slås sönder. Alltså gäller som med mycket annat. Lagom är bäst. Det gäller att genomföra förändringar, men på rätt sätt och inte för ofta.

Bland de mindre företagen är man inte heller lika framåt med att genomföra förändringar. Den studie Lena Rantakyrö vid Luleå tekniska universitet genomfört av mindre företag visar att de är rätt opåverkade av de stora trenderna. Förklaringen är att de helt enkelt inte har tid att lägga på omdanande förändringar. Ändå är de förvånansvärd flexibla och anpassar sig snabbt till kundernas krav. Vill de ha certifiering så skaffar de en sådan.

I rapporten konstateras också att de genomför förändringar, men att det ofta handlar om små steg som drivs av omvärlden och att dessa förändringar mer handlar om sunt förnuft än att följa något specifikt koncept. Även här handlar det om att lagom förändringar räcker långt.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.