Förändringar i ISO/IEC 17025

Vissa förändringar i ISO/IEC 17025 väntas i början av nästa år. Syftet med revideringen är att försöka jämka samman standardens tillämpningskrav för styrning av ledningssystem med kraven i ISO 9001:2000.

Förändringarna bedöms inte kräva förnyade bedömningar för ackrediterade laboratorier. I stället ska nyheterna kunna arbetas in i laboratoriernas kvalitetssystem under det löpande kvalitetsarbetet, uppger Swedac.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.