Förändringar i ISO/IEC 17025

Vissa förändringar i ISO/IEC 17025 väntas i början av nästa år. Syftet med revideringen är att försöka jämka samman standardens tillämpningskrav för styrning av ledningssystem med kraven i ISO 9001:2000.

Förändringarna bedöms inte kräva förnyade bedömningar för ackrediterade laboratorier. I stället ska nyheterna kunna arbetas in i laboratoriernas kvalitetssystem under det löpande kvalitetsarbetet, uppger Swedac.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.