Förändringar svårt för svenska ledare

Nära 60 procent av svenska toppledare tycker att det är svårt att implementera förändringar i verksamheten. Det visar en undersökning från Cap Gemini Ernst & Young där 79 svenska toppledare intervjuats om förändringsarbetets utmaningar.

Enligt undersökningen som genomförts under våren 2003, har svenska vd:ar inga problem med att komma fram till hur verksamheten de styr över borde förbättras. De har heller inga svårigheter med att formulera sina planer, men när de väl kommer till genomförandet av idén, då stöter de flesta av landets ledare på problem. Hela 58 procent tycker att implementeringen är svår eller mycket svår.

– Dagens vinnare är de som är duktigast på att få saker att hända, väl genomtänkta planer räcker inte, säger Robert Sjöström som varit ansvarig för undersökningen om företagens förändringsarbete.

Delaktighet

Han menar att klara mål och tydliga prioriteringar är nödvändiga för att få igenom en förändring. Chefen måste vara tydlig med varför en ändring ska genomföras och vad den ska leda till och chefen måste vara delaktig under hela förändringsresan.

– Ett säkert sätt att kväva ett förändringsinitiativ är att tro att det räcker med att ledningen säger att de står bakom idén, men att de sedan inte behöver göra något mer. Det gäller att företagets topp hela tiden är delaktig och ute och missionerar i verksamheten. Engagemanget är nödvändigt för att involvera alla och få något att hända, menar Robert Sjöström.

Tar tid

Att få till stånd förändringar som också är varaktiga kräver både tid och stor uthållighet. Chefen måste se till att behålla fokus under hela arbetsprocessen och stå för sina beslut även när det börjar blåsa hårt och obekväma beslut måste fattas.

Enligt undersökningen så är de ledare som är framgångsrika också noga med att följa upp hur förändringsarbetet utvecklas. De deltar aktivt i uppföljningsarbetet och är snabba med att sätta in ytterligare insatser där arbetet inte går tillräckligt snabbt.

– Bestående förändringar tar tid och kräver stor uthållighet, det räcker inte med punktinsatser utan kräver ett långvarigt engagemang. Det är en av anledningarna till att det är så svårt att lyckas i sitt genomförande, konstaterar Robert Sjöström.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.