Förändringsarbete som skadar

När företag genomför organisationsförändringar är ambitionerna ofta stora och optimistiska. Men det finns en uppsjö av oväntade, dolda mekanismer och snubbeltrådar som gör att förändringsarbetet tvärtemot intentionen kan leda till skadliga effekter. Oförutsedda svårigheter, tidsbrist och motstånd försvårar arbetet och begränsar framgångarna vilket i värsta fall kan leda till cyniska medarbetare med begränsat förtroende för ledning och chefer. Enligt författarna Mats Alvesson och Stefan Sveningsson ger boken en realistisk bild av vad som händer i organisationsförändringsprocesser. Utifrån detta presenterar de en rad idéer om hur man kan bedriva medvetet förändringsarbete och minimera fallgropar. Boken Förändringsarbete i organisationer ges ut av Liber förlag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.