Förändringskunskap stor brist hos chefer

Dags för förändring? Ny forskning visar att chefer saknar kunskap för att att kunna tillämpa teoretiska förändringsmodeller.

Jacob Hallencreutz, organisationskonsult vid Implement och forskare inom kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet blev nyligen färdig med sin avhandling Under the Skin of Change: Meanings, Models and Management. Han har djupdykt i chefers agerande inför omställningar.

– Jag har undersökt hur chefer använder teori vid praktiskt förändringsarbete – men forskningen visar snarare att förändringsmodeller inte används. Chefer agerar ofta ad hoc och utifrån egen erfarenhet.

Han menar att modeller för förändringsarbete kan få arbetet att gå snabbare och till en lägre kostnad. Samtidigt minskar motståndet hos de anställda. Framgångsreceptet handlar om att kunna kombinera mänskliga faktorer med strukturella och strategiska faktorer.

– Det finns många anledningar till att förändringsmodeller inte tillämpas. Bland annat att ledningen inte förstår nyttan med dem och helt enkelt saknar kompetens inom området. Framför allt de högsta cheferna behöver utbildning inom detta område, säger Jacob Hallencreutz.

Han upptäckte dessutom att definitionen på vad en framgångsrik förändring är kan skilja sig åt. I litteratur på ämnet handlar det ofta om att nå tids- och kostnadsmål. Men ibland kan cheferna vara nöjda trots att målen inte nåtts. Och ibland råder stort missnöje i organisationen trots att förändringen gått planenligt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste