Förändringsledningsdagen – nu är vi igång

Event Stämmer det att sju av tio förändringsprojekt misslyckas och hur gör man om man ändå vill försöka? Vad säger det om vår tid att en 80-plussare blir glaminfluerare? Och visste du att din förändringsförmåga kommer bli än viktigare på ditt cv?
Detta och mycket mer har vi fått höra om på Förändringsledningsdagen som är i full gång!

Förändringsledningsdagen – nu är vi igång
Åsa Lindell, moderator för Förändringsledningsdagen.

Att förändringsledning engagerar råder inget tvivel om. Aldrig tidigare har Förändringsledningsdagen haft så många deltagare som nu i höst. Jättekul!

Ola Rosenlind, som inte bara är författare utan även personal- och beteendevetare, började med det ständiga påståendet: 70 procent av alla förändringsresor misslyckas. Men, menade han, det är ett seglivat påstående som det faktiskt inte finns evidens för.

– Om man tittar på modern forskning, så är förutsättningarna ganska goda för att man ska tro att man kan lyckas – om man jobbar på ett strukturerat sätt, sa han och redogjorde för fem saker att se upp med.

Fem fallgropar i förändringsprocesser

  1. Att man har för diffust formulerade mål.
  2. Att man kör ifrån människorna som ska utföra förändringen, att de inte involveras från start.
  3. Att man som ledare tror att ensam är stark.
  4. Att man kör på utan tillräckliga förändringsresurser.
  5. Att man ropar hej för tidigt – eller inte alls.

Omvärldsanalytikern Sofie Rasmussen tittade på förändring ur ett helt annat perspektiv och gjorde en framtidsspaning när det gäller arbetslivet och identifierade några saker som präglar vår tid.

Krav på meningsfullhet

Som att konkurrensen om tankekraft ökar i ett Europa där jobben blir allt mer kunskapsintensiva. Som anställd förväntas du vara en fena på självledarskap och dessutom vara beredd på att göra emotionella investeringar i din arbetsplats. Hur är det – stämmer dina värderingar överens med organisationens?

– Det här gör att de anställda kräver mer tillbaka av arbetsgivaren också – och i form av meningsfullhet, sa Sofie Rasmussen.

Hon pratade också om demografi. Hur gruppen 80+ är den som växer mest och att allt snack om det livslånga lärandet bara är i sin linda. Att vi lever längre betyder att vi måste jobba längre. Och då måste vi lära oss nytt. (Jo, det var här som glaminflueraren dök upp, ett bra tecken på att ålder bara är en siffra.)

Ny punkt på cv:t

– Det här kommer påverka rekryteringen. Inställningen hos den sökande kommer bli allt viktigare – att du är intresserad av att lära nytt och att du kan visa en dokumenterad förmåga att ständigt tänka nytt.

Efter Sofia hörde vi Palle Lundberg, kommundirektör i Helsingborgs stad. Han  fick åhörarna att häpna när han berättade om hur de (hittills) drivit det stora förändringsarbete, som gjort att Helsingborg redan kunnat plocka hem en rad fina priser. Han pekade på tre viktiga faktorer.

Tre framgångsnycklar

  1. Struktur
  2. Kultur (andan i organisationen)
  3. Att utveckla sina förmågor

Genom att skicka kommunens alla chefer på ett åtta månader långt träningsläger har man fått upp kompetensen för förändringsledning. Dessutom har man skalat ner antalet mål rejält och minskat styrningen.

Ju mer styrning desto sämre möjligheter, menar Palle och berättade hur han i tätt samarbete med kommunstyrelsens ordförande implementerat en tillitsbaserad styrning.

Snabbare att vara långsam

Efter Palle Lundberg klev författaren och ledarcoachen Efwa Hagström in på scenen och berättade varför man ska dra ner på tempot om man verkligen vill kunna få utväxling på sitt förändringsarbete.

Genom att dra ner på tempot, minskar risken att vi reagerar med reptilhjärnan. I stället får vi tillgång till vår empatiska hjärna som gör att vi har lättare att kommunicera med medarbetarna på ett bra sätt för att kunna få till den där viktiga förankringen.

Puh! Det var förmiddagen! Nu fortsätter vi!

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.