Förbättrad hantering av klagomål i Västerås stad

Förbättringsarbete Nu tar Västerås stad ett samlat grepp i arbetet med att ta emot synpunkter och klagomål från invånarna. En ny policy för synpunktshantering klubbades igenom av kommunstyrelsen igår.

Inom ramen för sitt kvalitetsarbete har Västerås stad tagit fram en policy för synpunktshantering.

– Alla vi som arbetar inom Västerås stad ska välkomna synpunkter från våra invånare. Det är en del i stadens arbete med att öka invånarnas delaktighet och inflytande. Invånarnas synpunkter är viktiga för att vi ska kunna utveckla våra verksamheter, säger Solveig Sandberg, strateg med det övergripande ansvaret för kvalitetsarbete i Västerås stad.

Den nya policyn innebär förbättringar när det gäller hur Västerås stad tar emot synpunkter och hur de hanteras. Meningen är att det ska vara enkelt för invånarna att ta kontakt och att få svar när det gäller alla typer av åsikter, klagomål såväl som beröm. Nu kan invånarna lämna sina synpunkter direkt till personal i stadens verksamheter eller via telefon, e-post, brev, webbformulär, sociala medier eller pappersblankett. Senast inom två dagar ska den som har lämnat in synpunkten få en första återkoppling och få reda på hur synpunkten tas om hand.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.