Internkommunikation är inte lullull – snarare en guldgruva

Styrning Internkommunikation handlar mer än något annat om att nå affärsmål. Men då tid är en bristvara för de flesta chefer prioriteras det ofta bort till fördel för kundkontakt, eller möten med affärspartners. Ett beteende som riskerar att bli ett företags fall.

Internkommunikation är inte lullull – snarare en guldgruva
Eva Cohen. Foto: Privat och Stockadobe

Eva Cohen är kommunikationsstrateg och projektledare på Svensk Handel, och aktuell med boken Kommunikation för ledare – om internkommunikationens betydelse för att nå framgång.

Hon tror att det är lätt att missa kopplingen mellan internkommunikation och förbättrade resultat, trots att det sistnämnda oftast är beroende av det förstnämnda.

– Det är viktigt att förstå att internkommunikation ytterst handlar om att nå verksamhetsmål, och att det inte räcker med att informera utan man måste kommunicera – det vill säga möjliggöra dialog och att involvera medarbetarna. Information är också viktigt, men det blir enkelriktat.

Risk för realförlust

En skicklig chef eller ledare vill involvera sina medarbetare, eftersom hen vill ta del av den kompetens och de erfarenheter de sitter på. Om man skjuter upp medarbetarsamtal och avstämningar internt riskerar man alltså att gå miste om dyrbar kunskap och kloka inspel. Det finns också en överhängande risk för misslyckade förändringssatsningar när man låter bli att involvera medarbetare med målgruppsanpassad kommunikation.

– Internkommunikation ska ses som ett strategiskt verktyg för att nå affärsmål och att bygga upp ett varumärke. Utöver de direkta vinster som involverandet av medarbetarna innebär – inte minst med dem som har mycket kundkontakt och har god koll på trender och tendenser – så möjliggör man också för den anställde att göra ett bättre jobb, vilket i sin tur driver engagemang, säger hon och tillägger:

– De allra flesta som går till jobbet vill ju känna att de bidrar och gör ett gott jobb. Då behöver man förstå i vilket syfte saker görs.

Onödigt förändringsmotstånd

Eva Cohen menar också att en chef idag, till skillnad mot förr, inte kan peka med hela handen för att driva igenom förändringar.

– En ökad medvetenhet om varför vi behöver kommunicera mer internt skapar goda förutsättningar. Jag tror inte att det handlar om ovilja till inkludering när interkommunikation glöms bort eller av tidsskäl skjuts på – men man behöver prioritera den högre än vad som görs idag. Risken är annars att man stöter på onödigt mycket förändringsmotstånd i olika typer av projekt, säger hon.

I sitt arbete med Kommunikation för ledare- om internkommunikationens betydelse för att nå framgång har Eva Cohen intervjuat flera chefer och ledare, och alla betonar vikten av att tillvarata den interna kompetensen.

– Det spelar ingen roll om man är HR-direktör eller företagsledare eller är helt ny i sin chefsroll, alla jag intervjuat pekar på värdet av att lyssna inåt i verksamheten idag.  Det finns fortfarande en förbättringspotential hos många och det är viktigt att chefer förstår sitt kommunikationsuppdrag och påminner sig om det när de ska prioritera sin tid, avslutar hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.