Jakten efter nytta: ”Om vi inte ser effekter så får vi inte fortsätta”

I fokus Det gäller att leva som man lär när man gör affärer av verksamhetsutveckling. Actea överträffar kundens förväntningar genom att ständigt granska nyttan i sina tjänster.
– Vi är bara resultatet av vår leverans. Håller vi inte den på en bra nivå – då håller inte vår affärsmodell, säger vice vd:n.

Jakten efter nytta: ”Om vi inte ser effekter så får vi inte fortsätta”
Viktor Storberg Svahn är vice vd på Actea. Foto: Actea

Actea Consulting har funnits i 23 år, består av 55 anställda och jobbar till stor del med organisations- och verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Sedan företagets start har logistiska flöden och materiel inom Försvarsmakten varit en huvudsyssla, men med tiden har tjänsteutbudet ökat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Viktor Storberg Svahn är vice vd på Actea. Innan han blev konsult arbetade han som verksamhetsutvecklare och sjuksköterska inom Västra Götalandsregionen och Akademiska sjukhuset i Uppsala, där han lärde sig att arbeta i tighta team för att lösa kritiska situationer. Det och sjukvårdssystemets inbyggda flödestänk är lärdomar som visat sig vara användbara inom konsultbranschen.

– Det är viktigt för oss att förhålla oss till våra tjänster och se till att de faktiskt gör nytta för våra kunder. Ynnesten som konsultbolag är att kunna testa saker tillsammans med våra kunder. Det ligger i vår yrkesrolls natur att få snabb återkoppling, så det måste vi alltid ta vara på. Om vi inte ser effekter så får vi inte fortsätta, säger Viktor Storberg Svahn.

Hade velat få ro saker i hamn oftare

Om det bästa inom konsultbranschen är den direkta återkopplingen så är den största nackdelen att inte alltid få ro saker i hamn, tycker han. Ibland på grund av att budgeten tagit slut, eller så vill kunden ta över jobbet själv. Även om det sistnämnda inte behöver vara dåligt så hade det varit kul att oftare få se de förväntade effekterna av ens arbete.

– Vi behöver den återkopplingen för att veta att vi gör rätt saker. Det är bland det viktigaste i vårt ledningssystem.

Actea är kvalitets- och miljöcertifierat enligt Iso 9001 och 14001. Det första certifikatet var på plats redan för ungefär 15 år sedan, och kvalitetsarbetet beskriver Viktor Storberg Svahn som integrerat.

Hur viktigt är kvalitetsarbete i din verksamhet?

– Det är extremt viktigt. Vi är bara resultatet av vår leverans. Håller vi inte den på en bra nivå – då håller inte vår affärsmodell.

Vilket stöd erbjuder du, som medlem i ledningen, i kvalitetsarbetet?

– Ledningen är inte ute med pekpinne och styr, utan kvalitetsarbetet är en naturlig del i allt vi gör och i våra ekosystem. Det påverkar hur vi utvärderar, hur vi startar projekt och hur vi jobbar tillsammans. För oss är det ständiga lärandet en konstant motor. Ibland pratar vi väldigt lite om kvalitet, och gör det bara. Det är så vi vill ha det på Actea, men man får inte heller bli kontextlösa.

Hur menar du?

– Kvalitetsarbetet tas möjligtvis lite för givet idag. Jag menar att vi inte får glömma bort grunden. För oss är det såklart viktigt att hänga med i trenderna och se vad som är det senaste, nyaste och fräckaste. Men kärt barn har många namn. Man kan till exempel inte vara innovativ utan kvalitet.

Vilka är de största utmaningarna på din arbetsplats just nu?

– De snabba förändringarna på marknaden och i omvärlden. Svängningarna går snabbare, cykler ser inte ut som tidigare och vi har flera kriser som pågår samtidigt. Det skapar en oro och en svårighet i att tänka långt fram. Man får korta ned perspektivet för att navigera, vilket inte alltid är bra. Vi märker också av en större oro bland våra kunder, och en ekonomisk oro.

Hur tacklar företaget de utmaningarna?

– Vi som bolag jobbar jättemycket med att påtala hur oklara vägarna framåt är, och att hitta vägarna framåt tillsammans. Det hjälper oss att skapa ett engagemang och en kraft framåt.

Vad är nyckeln till en framgångsrik förbättringsresa?

– För oss handlar det mycket om psykologisk trygghet. Har man den basen så kan man jobba med delaktighet och transparens kring vad vi vet och vad vi inte vet. Man måste också vara anpassningsbar. Det ska inte finnas någon prestige i det.

Hur skapar du engagemang kring kvalitetsfrågor?

– Det som hjälper är lärandet och en tillåtande kultur. För tre år sedan började vi jobba enligt SIQ:s managementmodell. När vi enades om hur vi ser på vissa saker – policys, ledningssystem, mål och så vidare – så blev det enklare att mötas och hitta en gemensam väg framåt.

Vilka metoder och verktyg använder bolaget i sitt kvalitetsarbete?

– Förutom SIQ:s ramverk använder vi verksamhetsarkitektur och förmågetänk, SCARF och neuroledarskap. Det är ett axplock. Men det är ju inte jag som använder dem, utan vi har ju en gemensam kompetens.

Hur arbetar du värdeskapande?

– I det långa loppet så är det att det finns tillräckligt mycket dynamik och energi i systemet att man inte behövs i sin funktionsroll, och kan fokusera på att konsultera.

Vilket konkret resultat har ert kvalitetsarbete gett upphov till?

– Vi fortsätter att lyckas på en marknad med hög konkurrens, så det är ett mått. Vi har även medarbetare som vill stanna kvar, som är engagerade och bidrar. Det tycker jag är konkreta resultat, säger Viktor Storberg Svahn.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste