Miljonsatsning ska ta bort stuprör – och möjliggöra revolutionerande samhällslösningar

Förbättringsarbete För att hantera alltmer komplexa samhällsutmaningar behövs samverkan över gränserna, men inte bara slumpmässig samverkan. Den ska ske systematiskt. Nu startar ett omfattande innovationsprogram för att skapa möjligheter för det.

Miljonsatsning ska ta bort stuprör – och möjliggöra revolutionerande samhällslösningar
Mariell Juhlin är programchef för SustainGov.

Vinnova, Formas och Energimyndigheten har i dagarna sagt ja till att finansiera det nya Strategiska Innovationsprogrammet SustainGov, och arbetet med att ta sig an offentlig sektors stora utmaningar är redan i full gång.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Mariell Juhlin är programchef. Hon har höga förhoppningar på SustainGov-effekten.

– Det har länge saknats en kraft och en plattform som arbetar aktivt för att överbrygga organisatoriska mellanrum inom offentlig sektor, och som utrustar offentlig sektor med verktyg, modeller och sammanhang för samskapande och samagerande utifrån systemsyn istället för ifrån den egna silon, säger hon.

Gamla metoder kontraproduktiva

Det traditionella industriella tänket passar inte längre in i en komplex, digital värld och måste ge plats för ökad systemsyn menar Mariell Juhlin.

– Det sättet vi styr offentlig sektor på idag försvårar för systeminnovation och systemeffekter. För att lyckas lösa ut dagens komplexa samhällsutmaningar måste vi våga byta standardisering, hierarkier och minutiös planering mot personalisering, samskapande och mer experimentellt lärande, säger hon.

För att komma framåt behöver vi bland annat sluta att göra saker rätt och börja göra rätt saker menar Mariell Juhlin.

– Vi måste våga fokusera på vilka faktiska effekter vi uppnår istället för att fokusera på vilka aktiviteter vi genomför eller hur vi genomför dem. Om vi enbart inriktar oss på att allt måste genomföras lika för alla kan det i praktiken innebära att det blir lika dåligt utfall för alla, särskilt om det inte möter behoven.

Kan motverka systemfel

Programmet har beviljats runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för driften av programmet. Utöver det kommer statliga medel i form av en insatsbudget på omkring 125–150 miljoner per år skjutas till, samt medfinansiering från medverkande aktörer.

Mariell Juhlin lyfter patientkontakt som ett exempel på där samverkan mellan instanser behöver stärkas.

– Idag faller många människor mellan stolarna för att de har flera olika diagnoser samtidigt eller andra typer av svårigheter. Den sortens systemfel skulle kunna gå att lösa med hjälp av bland annat gränsöverskridande effektmål och gemensamma budgetar.

Hon är övertygad om att programmet kommer att förbättra svenska verksamheters arbetssätt in i 2030-talet, och bidra till global konkurrenskraft.

En unik utformning

Beslutet innebär rent konkret att fem strategiska innovationsprogram sjösätts under första kvartalet 2024. Innovationsprogrammen ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar och förutsätter samverkan mellan en bred konstellation av aktörer.

– Tidigare innovationsprogram har inte lyckats uppnå gränsöverskridande systemeffekter. Vi vill ta fram nya verktyg, metoder, modeller och ramverk för att bättre kunna angripa komplexa utmaningar som till exempel hemlöshet och klimathot. Den typen av problem går inte att administrera bort.

– Vi vill också utveckla lösningarna så att de lätt ska gå att skala upp om de har effekt, och på samma sätt hitta återkommande systemproblematik i form av ”snubbeltrådar” som hindrar oss från att uppnå effekt, säger Mariell Juhlin.

Fakta

Mer om SustainGov

SustainGov involverar Länsstyrelsen i Västerbottens län, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Södertörns högskola, Norrbottens Kommuner, Sundsvalls kommun, Tomelilla kommun, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Skellefteå Science City, Samhällsnytta Karlstad universitet och Bron Innovation.

Mittuniversitetet är koordinator för SustainGov och i teamen som leder insatserna ingår framförallt behovsägare inom offentlig sektor tillsammans med forskare och experter från akademin även om insatserna är öppna för fler samhällsaktörer.

I styrgruppen ingår representanter från näringsliv och ideell sektor tillsammans med offentlig sektor och akademi. Till satsningen knyts även rådgivande organ med forskare från flera svenska och europeiska lärosäten samt före detta politiker.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.