Nya välfärdsmetoder får rekordstort forskningsbidrag

Forskning Forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning ska stärka stärka socialtjänstens arbete och förbättra dess kvalitet och effektivitet. Nu får programmet en rekordstor miljonsatsning av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

Nya välfärdsmetoder får rekordstort forskningsbidrag
Teresia Weinberg, Forte. Foto: Stockadobe och Forte

Totalt avsätts 195 miljoner kronor fördelat på tio samverkansbidrag, åtta projektbidrag, fem programbidrag och en praktiknära forskartjänst under 2024–2029.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det nya samverkansbidraget är ett viktigt steg framåt för att främja nära samarbete mellan forskning och praktik, menar Teresia Weinberg, programansvarig för Tillämpad välfärdsforskning på Forte.

– Forte vill främja praktiknära forskning som bidrar med relevant och användbar kunskap som är lättare för socialtjänsten och beslutsfattare att omsätta i verksamheten. För första gången har vi därför infört den nya bidragsformen samverkansbidrag, säger hon i ett pressmeddelande.

I den nya socialtjänstlagen som träder i kraft sommaren 2025 förväntas en ny bestämmelse om att verksamheten inom socialtjänsten ska grundas på evidens och beprövad erfarenhet. Forskning som stärker evidensen för socialtjänstens insatser har därför fått en högre prioritering.

– Vi behöver inte bara mer forskning, utan också knyta ihop forskningen med det arbete som bedrivs i verksamheterna. I praktiken kan det innebära fler hybridformer av forskning och praktik, likt modellerna inom hälso- och sjukvården, kommenterar Teresia Weinberg.

Forskningen som finansieras ska bedrivas i samverkan med relevanta målgrupper och ska koppla till något av de åtta prioriterade områden som pekats ut i programmets agenda:

• Effekter av interventioner 

• Metoder för att utreda individers behov av insatser 

• Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser 

• Implementering, förändrings- och förbättringsarbete 

• Sammanhållna insatskedjor och samverkan 

• Brukarmedverkan/delaktighet 

• Digitalisering och välfärdsteknik 

• Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.