Rektorn om guiden i SKA – ”Blivit bättre på att utvärdera oss själva”

Skola För Jenny Zader, rektor på Lorensborgsskolan i Malmö, har systematiskt kvalitetsarbete gjort all skillnad.
– Lärarna bygger vidare på sina lärdomar, säger hon.

Rektorn om guiden i SKA – ”Blivit bättre på att utvärdera oss själva”
Jenny Zander har fått fart på det systematiska kvalitetsarbetet på Lorensborgsskolan i Malmö. Foto: Malmö stad

För två veckor sedan hölls en dag i elevhälsa på Lorensborgsskolan. Inför mötet bad rektor Jenny Zander sina arbetsgrupper att läsa ett kapitel ur ” Systematiskt kvalitetsarbete i skolan – en praktisk guide i att organisera, leda och genomföra arbetet”. Under samtalet fick hon höra att det var tydligt att hon baserade skolans systematiska kvalitetsarbete på just den boken.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– ”Omöjligt” svarade jag, för boken kom ut efter att jag hade implementerat vår struktur. Men det säger ju något om vilken inverkan mitt samarbete med Gunilla Briselius och Malin Ullman haft.

Boken som Jenny Zander refererar till är baserad på mycket observationer och erfarenheter som skribenterna Briselius och Ullman samlade på sig under deras tid som kvalitetsutvecklare på grundskoleförvaltningen i Malmö. Bland annat arbetade de tätt med Lorensborgsskolan under processarbetet som de har beskrivit.

– Jag gillar struktur och ordning, säger Jenny Zander som tog åt sig av deras teori tidigt.

”Lärarna är experter på sina elever”

Hon berättar att det med hjälp av dem blev tydligt vem som ska följa upp vad. Ullman och Briselius var bland annat med och införde Kvalitetsdialoger i förvaltningen, alltså regelbundna kvalitetssamtal. På samma sätt som politiker och förvaltningslednings har dialog med varandra, eller utbildningschefer har dialog med skolledning, har Jenny Zander dialog med sina lärare.

– Vi stämmer av vad vi har sett och kommit fram till, och vad vi ska göra framöver.

Tittar man tillbaka fem år i tiden så var dialogen på Lorensborgsskolan resursstyrd och inte kvalitetsstyrd, berättar Jenny Zander. Men nu märker hon att arbetsgrupperna på skolan har blivit bättre på att säga vad de är bra på, vilka utmaningar de har och vad de har åstadkommit. Och det är inte bara lärare som har lättare att veta vad de sak göra, utan även hon som rektor.

– Jag ska sammanfatta skolans resultat medan lärarna är expert på sina elever.

Hon märker att lärare och pedagoger fokuserar mindre på givna förutsättningar, och mer på deras egen prestation.

– De bygger vidare på sina lärdomar och håller sig själva ansvariga för elevernas resultat. Om en lärare blir bättre på att utvärdera sig själv så blir det lättare att hitta vad man gör bra och vad man borde göra annorlunda.

Dessutom menar Zander att lärarna har avsevärt bättre koll på eleverna.

– Alla elever kommer inte uppnå alla mål, men vi vet att det stödet vi sätter in är tillräckligt för att de ska utvecklas i rätt riktning. Det är lätt att dåliga resultat kan bli definitionen av ens arbete. Men man måste se utvecklingen. Det är när eleverna ”står stilla” ska man bör bli orolig, säger Jenny Zander.

Jenny Zander upplever också sina lärare som mer stolta över det pedagogiska arbetet jämfört med tidigare.

– Det blir så när man tittar på sig själv och kan sätta ord på sitt arbete. Det är fint när man märker att man har gjort något som gjorde skillnad för elever.

Elevhearings för att skanna

Själv har Jenny Zander aldrig känt otydlighet i sin roll, men att ha en bok som konkretiserar SKA i skolan ser hon som ett bra verktyg. Det blir något att hänga upp arbetet på.

Men på Lorensborgsskolan har man också valt att gå ett steg längre.

– Vi har elevhearings, som bygger på förvaltningens kvalitetsdialoger, där vi skannar av några elever och ser ifall de är till exempel är medvetna om deras individuella utvecklingsplan, eller om de kan återge cirkelmodollen. För om de kan så är det mest troligt att de har tagit åt sig av kunskapen.

Är inte lärarna rädda för att det blir en slags kontroll?

– Jag tror inte det. De blir nyfikna på vad eleverna har att säga.

Hur mycket av det här arbetet är beroende av dig som ledare? Skulle det systematiska kvalitetsarbetet leva kvar utan dig?

– Det är upp till varje rektor att gör som de vill, vilket jag tror inte är helt rätt. Men jag är ganska noga med att SKA:t inte sitter i mig. Länge var det så, men inte längre. Nu finns det fler som ser fördelarna med det, säger Jenny Zander.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.