Tips för att förbättra skolans SKA: Tydliga roller och kontinuitet

Skola Lyckas du omsätta SKA till ditt eget? För enligt två kvalitetsutvecklare har många inom skolväsendet svårt att hitta huret. I deras bok berättar de vad som förbättrar systematiskt kvalitetsarbete i skolan, bland annat genom att tydliggöra var och ens roll i styrkedjan.

Tips för att förbättra skolans SKA: Tydliga roller och kontinuitet
Malin Ullman och Gunilla Briselius har skrivit en bok systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Foto: Privat, Adobe Stock

I skolan finns det många lagar och regler att förhålla sig till, men vissa dokument är mer konkreta medan andra förblir generella. Jämför läroplaner med systematiskt kvalitetsarbete (SKA) – det ena är praktiskt taget skriven som en checklista medan det andra är upp till varje rektor att införa på eget vis. Kanske därför har SKA kommit att upplevas som en administrativ börda bland många i skolan. I februari beskrev bland annat läraren HP Tran det hela som ”slöseri med tid”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Formatet har förvrängts av skolorna, sade han till Kvalitetsmagasinet.

Men det vill kvalitetsutvecklarna Gunilla Briselius och Malin Ullman ändra på. I höstas släppte de boken ”Systematiskt kvalitetsarbete i skolan – en praktisk guide i att organisera, leda och genomföra arbetet”, i vilken de har samlat års lärdomar och erfarenheter från deras tid på grundskoleförvaltningen i Malmö.

– Vi har haft förmånen att se och lära så mycket som andra huvudmän med mindre muskler kan dra nytta av. Att jobba med systematiskt kvalitetsarbete åligger alla i lag, men förutsättningarna för arbetet ser väldigt olika ut i landet. Därför gör vi det här, säger Malin Ullman.

Här är ett exempel på en skola i Malmö där Briselius och Ullmans guide har kommit till nytta:

Svårt att göra rätt och lätt

Systematiskt kvalitetsarbete är svårt, oavsett förutsättningar. Det betonar skribenterna i boken. Behovet av vägledning är stort inom det svenska skolsystemet – trots att SKA har varit lagstadgat sedan 2011.

– Många kämpar med att få till formatet, säger Gunilla Briselius och Malin Ullman som delar med sig flera konkreta tips för att skapa struktur. Störst emfas lägger de vid styrkedjans utformande, från lärare ända upp till skolhuvudman. De förklarar var och ens roll i arbetet samtidigt som de tydliggör hur nivåerna kan kommunicera, stötta och styra varandra.

– Folk tenderar att ha lättare för att tycka till om andras arbete snarare än sitt eget. Första steget är att se sin roll och sitt bidrag i kedjan.

Kort sagt måste alla ha koll på verkligheten i vilken man verkar. Hur arbetar jag idag och vad leder det till för eleverna? Vad fungerar och vad fungerar inte? Och hur går jag framåt? Ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete utgår från uppdraget och elevgruppen. Ullman och Briselius berättar att många ofta hänvisar till resursbrist eller gruppuppsättning när de ombes att reflektera över tillkortakommanden i det dagliga arbetet, men det inte har något att göra med SKA, även om det till exempel är vedertaget att elever med högutbildade föräldrar presterar bättre – något som bland annat förtydligats i en utav SCB:s rapporter från 2021.

– Gruppsammansättningen har egentligen ingen påverkan på SKA. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och lagkrav att leva upp till. Systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbeta med den elevgrupp man har, oavsett vilka förutsättningar den har, säger Gunilla Briselius.

Det som däremot påverkar SKA är tid för reflektion, tycker skribenterna. Alla inom styrkedjan måste få tillfälle att fundera över sina åstadkommanden, i stället för att bara göra. Att skolan ska fokusera på elevernas lärande och utveckling kan låta självklart, men det är lätthänt att aktiviteter tar överhanden.

– De flesta lärare har ett systematiskt kvalitetsarbete, men tar kanske inte hand om sitt lärande eller är omedvetna om sin systematik, säger Gunilla Briselius.

– Man måste kunna ställa sig de där svåra frågorna. Det är kärnan det systematiska kvalitetsarbetet, säger Malin Ullman.

Lista

Författarnas 4 bästa tips för att förbättra SKA:

  • Börja litet och begränsat – Välj någonting som ska prioriteras.
  • Visa att SKA är viktigt – Man måste skapa utrymme för uppföljning och kontinuitet för att få lärare att se värde och framsteg. 
  • Gå före – Visa att du själv är en lärande person och dela med dig av dina framgångar och tillkortakommanden till andra. 
  • Fokus på lärande snarare än görande – Det är viktigt att inte bara bocka av allt i exempelvis läroplanen. Alla i styrkedjan måste fråga sig själva om man faktiskt uppnår det man vill med görandet. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.