Förbättringsförslagen i företagen minskar

Förslagen till förbättringar i företagen fortsätter att minska. Det visar färsk statistik från Svenska institutet för förslagsverksamhet, SIFV, som varje år genomför en undersökning bland sina 400 medlemmar där de lämnar uppgifter om de anställdas idéer. 2001-års siffror visar att de senaste årens trend med allt färre förbättringsförslag fortsätter. Sedan 1999 har antalet sjunkit från 56,8 förslag per hundra anställda till 50,1. Minskningen faller i stort sett helt på den offentliga sektorn där förslagen till förbättringar nästan halverats på tre år.

Inom de tjänsteproducernade företagen är dock trenden den motsatta. I den kategorin har antalet förslag ökat från förra undersökningens 15,9 per hundra anställda till 22,4.

En trend som håller i sig är att förslagen får allt längre handläggningstid. Orsaken tros vara att kvaliteten på förslagen har stigit och att de numera kräver mer omfattande och komplexa utredningar. Nackdelen är dock att den långa handläggningstiden är en av de främsta förklaringarna till att förslagen blir allt färre.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.