Förbättringsprojekt halverade vårdtiden

Vid propprelaterad stroke dör två miljoner hjärnceller varje minut.
Att slipa vänta på vård har stor betydelse för om man får bestående skador eller ej. Projektet Rädda hjärnan vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har halverat väntetiden.

För ett år sedan var mediantiden för väntan på trombolysbehandling två timmar, men ju kortare väntan på propplösande läkemedel (trombolys) är, desto mindre blir risken för bestående skador som förlamning, talsvårigheter och synnedsättning.

Hela vårdkedjan

Rädda hjärnan-projektet på Akademiska sjukhuset i har lyckats halvera väntetiden sedan i september i år, genom att involvera personal i hela vårdkedjan, från ambulansen till akuten via röntgen till neurologen. Numera kör ambulansen patienter med misstänkt stroke som prio ett, istället för som tidigare prio två, vilket kan ge upp till tio minuters tidsvinst inom Uppsala län. Ambulansen ringer även in särskilda Rädda hjärnan-larm, som vidarebefordras till tre olika läkare på Akademiska: neurologjouren, röntgenjouren och neurokirurgjouren. Checklistor som bockas av för att se om patienten har rätt symtom har slimmats ner. Ett nytt moment är att patienterna vägs på akutmottagningen för att kunna dosera rätt mängd läkemedel. Därefter körs patienten direkt till datortomografi på akutröntgenavdelningen utan att passera akutrummet.

– Varje station på sjukhuset innebär att det går mer tid, det finns alltid några detaljer som personalen vill åtgärda, men det är inte alltid som momentet bidrar. Därför har vi standardiserat handläggningen, säger Erik Lundström, avdelningsläkare på neurologen och en av de ansvariga för projektet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.