Förbundets vision: Var tjugonde vuxen ska vara jobbskapare

Småföretag Om antalet företagsamma i Sverige ökade med fyra procentenheter så skulle 26 000 arbetslösa kunna få jobb. Det visar en rapport framtagen av Småföretagarnas Riksförbund.

Förbundets vision: Var tjugonde vuxen ska vara jobbskapare
Under måndagen släppte Småföretagarnas Riksförbund rapporten "De företagsamma 2023". Foto: Adobe Stock

Enligt rapporten ”De företagsamma 2023” finns 343 400 företagsamma i Sverige. Detta motsvarar knappt 4,6 procent av landets vuxna befolkning.

Förklaring

Ordet ”Företagsamma”

Ett ord utvecklat av Småföretagarnas Riksförbund för att mäta aktivt företagande. Definieras som privata arbetsplatser med säte i en svensk kommun och som har minst en anställd. Begreppet är inte direkt kopplat till begreppet företag, eftersom exempelvis ett företag med 5 olika arbetsplatser ses som 5 företagsamma. 

Småföretagarnas Riksförbund anser att Sverige bör sikta på att öka andelen företagsamma till fem procent. Rapporten visar att fler småföretagare skulle minska nivån på öppen arbetslöshet från 6,1 till 5,6 procent. Drygt 26 000 personer skulle alltså kunna gå från arbetslöshet till arbete, enligt Småföretagarnas Riksförbund.

– En del kommuner i landet klarar sig riktigt bra i det här avseendet medan andra ligger klart efter. I kommuner där fem procent eller fler av de vuxna invånarna är jobbskapare finns goda förutsättningar för en dynamisk arbetsmarknad, säger Nima Sanandaji, utredare och rapportförfattare. 

Åre bäst

Före pandemin var det fler i Sverige som var företagsamma, men antalet har sjunkit. Enligt rapporten finns det en tydlig brist på företagsamma i landets mer glesbefolkade kommuner. Tvärtom är det i landsbygdskommuner med besöksnäring, såsom Åre.

Jämfört med föregående år har andelen företagsamma i den genomsnittliga kommunen ökat i de flesta delar av landet. Uppgången kan förklaras som en återhämtning från nedgången under corona-pandemin. Nivån har sjunkit i storstäder, vilket kan vara en följd av den omfattande kriminalitet som finns i storstäderna och som hämmar företagsamma, enligt rapporten.

Politik som tar vara på glesa kommuners förutsättningar

Småföretagarnas Riksförbund menar att Sverige behöver en näringspolitik som bättre tar vara på de mindre folktäta kommunernas förutsättningar genom att anamma en ny industrialisering. Turism ska stimulera, men kan inte vara den enda lösningen, menar Småföretagarnas Riksförbund.

– Mycket kan göras på lokal nivå för att göra företagandet mera attraktivt. Till exempel att stärka tryggheten med kommunala ordningsvakter, att underlätta offentlig upphandling och ha mera företagsvänligt bemötande från kommunala tjänstemän. Vi menar att ett tydligt problem är bristen på målbilder, säger Peter Thörn, förbundsordförande vid Småföretagarnas Riksförbund.

Läs rapporten här.

Lista

Kommunerna med högst andel företagsamma:

  1. Åre
  2. Danderyd
  3. Stockholm
  4. Malung-Sälen
  5. Härjedalen
  6. Nacka
  7. Ekerö
  8. Täby
  9. Arjeplog
  10. Varmdö

Källa: Småföretagarnas Riksförbund

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste