Företag brister i idéutveckling

Två av tre anser att de uppmuntras till att komma med nya idéer. Samtidigt uppger en av tre att företagen inte utvecklar idéerna till innovationer, det visar en rapport från Unionen.

Företag brister i idéutveckling

– Företagens lönsamhet är beroende av att de kan konkurrera på den globala marknaden. Nyckelfaktorn är medarbetarnas bidrag till innovationer. Därför är det oroväckande att företagen inte klarar av att utveckla medarbetarnas idéer till innovationer, säger Peter Hellberg, 1:e vice ordförande för Unionen.

I Unionens rapport Från förslagslåda till innovationsförmåga är 1 509 tjänstemän och chefer tillfrågade om möjligheten att vara kreativ i sitt arbete. Undersökningen visar att en fjärdedel anser att ledningen inte ser kompetensutveckling som en viktig fråga. Och lite mindre än en tredjedel anser att de inte arbetar på en arbetsplats där de vågar pröva nya lösningar.

Två av tre uppmanas att komma med nya idéer, men en av tre säger att förtagen inte har förmåga att utveckla idéerna till innovationer.

– Ambitionsnivån hos företag är hög och inställningen ofta rätt, men det räcker inte. Företagen behöver tillsammans med medarbetarna ta fram tydliga metoder för hur idéer kan utvecklas till innovationer, säger Peter Hellberg.

Unionens rekommendationer för innovation:

1. Ha en tydlig innovationsstrategi där både beröm och ekonomisk belöning ingår

2. Öronmärk tid till kreativt arbete och idéutveckling

3. Kompetensutveckla medarbetarna för att främja innovationer

4. Avsätt tid för omvärldsbevakning och deltagande i interna och externa nätverk

5. Se till att cheferna organiserar idéprojekt och tar vidare idéerna i företaget

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.