Företagen bedömer myndigheter

Myndigheterna har förbättrat sin tillgänglighet, kompetens och samverkan men företagen efterlyser fortfarande bättre förståelse för företagens villkor. Det är några resultat av Näringsdepartementets undersökning bland företag med färre än 250 anställda.

Företagens bedömning av en myndighet i sin helhet mäts med hjälp av Nöjd-Kund-Index. Resultatet varierar från lägsta index på 44 till högsta på 67 eller från godkänt till med visst beröm godkänt. Myndigheter med mer kontrollerande uppgifter får generellt något lägre betyg.

När det gäller verksamheternas delar får myndigheterna i genomsnitt bäst betyg för tillgänglighet, kompetens och kunskapsutbyte. Det lägsta betyget får de för klagomålshanteringen. Klagomålshanteringen, myndighetsutövning och handläggningstider har alla försämrats sedan förra undersökning 1999.

Läs hela undersökningen på www.naring.regeringen.se

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste