Företagen nobbar traineekoncept

Företagen satsar inte längre lika mycket på traineeprogram som en strategi för att systematiskt säkra organisationernas framtida kompetensbehov. Antalet traineeplatser har enligt en uppskattning nästan halverats sedan ifjol.

Webbtjänsten Traineeguiden.se, som hjälper studenter att hitta företag som erbjuder traineeplatser, har varit i kontakt med ungefär 300 företag. Resultatet visar att antalet traineeplatser som företagen erbjuder har halverats jämfört med förra året.

– Vi ser en tydlig trend. Det är väldigt många företag som har beslutat sig för att lägga ner sina traineeprogram i år, säger Bjarne Kristiansen, grundare till Traineeguiden.se.

Trenden är extra tydlig inom vissa sektorer av näringslivet som till exempel finans- och försäkringsbranschen, telekombranschen och itbranschen.

Ett viktigt instrument

Bjarne Kristiansen menar att traineeprogrammen har varit ett av företagens viktigaste instrument för att kontinuerligt säkerställa att organisationen kan bibehålla betydelsefull kompetens inom företaget samtidigt som man också ser till att det finns tillgång till ny personal med rätt kompetens.

– Det har alltid varit ett sätt för företagen att systematiskt täcka sitt rekryteringsbehov. Samtidigt är traineeprogrammen mycket eftertraktade eftersom de som antas till traineeprogram får en mycket värdefull kunskap om stora delar av företaget och dessutom ofta betydelsefulla uppdrag, berättar han.

Andra strategier

Ericsson, Skanska, Hewlett Packard och Telia några av de större företagen i Sverige som, enligt Traineeguiden.se, valt att inte starta traineeprogram i år. Risken finns att det valet får konsekvenser för den framtida kompetensförsörjningen.

– När de väl behöver kompetent personal kan det visa sig att det är för sent att starta upp traineeprogrammen igen, förklarar Bjarne Kristiansen.

Bjarne Kristiansen menar att många företag istället har börjat välja en annan strategi för att behålla värdefull kompetens inom den egna organisationen. Istället för att ta kostnaden för ett helt traineeprogram med ett antal traineeplaster som inte är kopplade till någon speciell tjänst låter man ett antal nyanställda starta med att gå ett individuellt eller gemensamt introduktionsprogram.

– Men ibland kan det nog vara lite flytande gräns mellan ett traineeprogram och ett introduktionsprogram, säger Bjarne Kristiansen.

Nytt korttidsarbete

En kvalificerad typ av korttidsarbete som växt fram i USA och England kallas internship. Den formen har nu även börjat användas av vissa företag i Sverige.

– Det kan ses som ett nytt sätt för företagen att få en bild av personer kan komma att tillföra organisationen nödvändig kompetens, berättar Bjarne Kristiansen.

Internship har framförallt smugit sig in bland de svenska företagen genom de multinationella företag som verkar i Sverige.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste