nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Energibranschen bedriver ett aktivt miljöarbete. Foto: Stock Adobe.

Företagen växlar upp sitt hållbarhetsarbete

Nu ökar återigen företagens intresse för hållbarhetsfrågorna. Mer än hälften av de små och medelstora företagen arbetar aktivt med hållbarhet på något sätt, visar en undersökning som gjorts av Tillväxtverket.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Företagens arbete med hållbarhetsfrågorna fick sig en knäck kring finanskrisen 2008. Men nu ökar återigen intresset, framgår av Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet 2017”.

55 procent av svenska små och medelstora företag arbetar aktivt med miljö samt sociala och etiska frågor. Det kan handla om att företag utvecklar och erbjuder marknaden produkter som bidrar till en mer hållbar utveckling eller arbete av mer intern karaktär som är integrerat i företagets verksamhet.

Och ju större företag, desto större intresse. Nästan 90 procent av de medelstora företagen med upp till 250 anställda arbetar med hållbarhet jämfört med 47 procent av de riktigt små soloföretagen.

Undersökningen visar dock att olika branscher skiljer sig åt. Mest aktiva när det gäller miljöarbete är företag inom de två branscherna energi, vatten och el med 75 procent respektive transport och magasinering med 63 procent.

– Båda dessa branscher har tydlig direkt miljöpåverkan, vilket kan förklara att de är ledande. Att aktivt arbeta med miljöfrågor kan vara ett sätt att minska resursåtgången och därmed minska företagens kostnader, säger analytiker Christina Nyström, som gjort hållbarhetssammanställningen, i ett pressmeddelande.

När det gäller socialt och/eller etiskt hållbarhetsarbete är det mest utbrett bland företagen inom vård och omsorg, där drygt fyra av tio arbetar aktivt med sociala och etiska frågor.

Läs även: Vägledning med fokus på hållbarhet

Det är framförallt inom områdena inköp och transporter som företagen arbetar med miljömässig hållbarhet. Drygt 80 procent av de undersökta företagen arbetar till stor eller viss del med miljöfrågor inom inköp och 74 procent inom transporter. Däremot är det endast 45 procent av företagen som arbetar med miljöfrågor när det gäller produktutveckling.

Undersökningen visar också att hållbarhetsarbete och tillväxtvilja hänger ihop. Företag som arbetar aktivt med miljömässig hållbarhet samt social och etisk hållbarhet har överlag större vilja att växa än övriga.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nytt webbverktyg ger bättre arbetsklimat

Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram ett webbverktyg för att undersöka risker för och förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. I verktyget finns bland annat en checklista som på ett enkelt sätt beskriver vad man ska göra och vilka rutiner som ska finnas på plats för att skapa en bra arbetsmiljö.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.