Förfalskningar hotar CE-märkning

Kunskapen om CE-märkning är låg bland såväl konsumenter som handlare. Samtidigt dyker det upp varor som trots märkning inte uppfyller de krav på säkerhet som märket ska garantera.
– Vi skulle vilja bygga ut och skärpa kraven för att öka tryggheten för konsumenterna, säger Hans-Eric Holmqvist, generaldirektör för Swedac, Styrelsen för Ackreditering och Teknisk Kontroll.

CE-märkningen ska finnas på leksaker, flytvästar, elapparater och andra produkter där det ställs höga krav på säkerhet. Genom märkningen garanterar tillverkaren att produkten uppfyller de fastställda kraven på säkerhet och hälsa.

I takt med en ökad import av produkter utanför EU ökar också försäljningen av produkter som helt saknar märkning eller i värsta fall är märkta med CE trots att de inte uppfyller dess krav.

– Det allvarligaste hotet är importen från exempelvis Kina där det förekommer rena förfalskningar av märkningen, säger Hans-Eric Holmqvist.

Bristande kunskap

Samtidigt visar undersökningar att kunskapen om CE-märkningen är bristfällig bland såväl handlare som konsumenter. Detta har bidragit till att Swedac tillsammans med Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Konsumentverket samt Svensk Handel och Näringsliv har dragit igång en informationskampanj.

Genom att uppmärksamma märkningen hoppas man att konsumenter och handlare får upp ögonen för dess betydelse.

– För konsumenten är CE-märkningen viktig eftersom den ger en viss trygghet i att produkten uppfyller säkerhetskraven. Att fler blir medvetna om märkningen gör också att konsumenterna kan hjälpa till att ifrågasätta produkter som saknar märkning, betonar Hans-Eric Holmqvist.

Kontrolleras i efterhand

Till skillnad från den tidigare S-märkningen där produkerna var kontrollerade av en myndighet så är det idag tillverkarna själva som sätter CE-märket på sina produkter utifrån vissa fastställda krav. Anledningen till detta är att man inom EU inte vill att märkningen ska utgöra ett handelshinder mellan länderna inom unionen. Man får med andra ord inte bedriva förhandskontroll av produkter innan de släpps på marknaden. I stället ligger ett tungt ansvar på tillverkarna. Berörda myndigheter kontrollerar att produkterna uppfyller kraven först när de finns ute i handeln.

Inom EU-kommissionen har det förekommit diskussioner om att CE-märkningen enbart ska vara till för de myndigheter som kontrollerar produkterna och inte för konsumenterna. Hans-Eric Holmqvist tror dock inte att dessa diskussioner kommer att få något gehör eftersom det är viktigt för konsumenterna att märkningen finns och att den är lika var man än befinner sig inom EU. Om CE-märket försvagas skulle det kunna få till följd att en flora av andra märkningar med varierande krav på säkerhet uppstod, vilket skulle bli än mer förvillande för konsumenten.

Hans-Eric Holmqvist efterlyser därför att EU tar tag i CE-frågan och hjälper till att sprida information kring CE-märkta produkter.

Är inte krånglig

– CE-märkningen är inte för krånglig att förklara för konsumenterna, säger han. EU skulle kunna göra mycket genom att exempelvis ställa krav på informationskampanjer inom de enskilda medlemsstaterna.

Dessutom skulle han vilja se en gemensam informationsplats för alla EU-länder där också information om förfalskningar och produkter med bristfällig CE-märkning skulle kunna spridas mellan länderna.

– Det är viktigt att medlemsstaterna hittar sätt att hantera produkter från kunder utanför EU, säger Hans-Eric Holmqvist och framhåller att EU bör bygga ut och skärpa kraven på CE-märkningen för att på så vis öka tryggheten för konsumenterna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.