Försäkringskunderna nöjdare i år

Försäkringskunderna är mer nöjda i år än förra året. Det visar Svenskt kvalitetsindex kundnöjdhetsundersökning för den svenska försäkringsbranschen 2012.

Svenskt kvalitetsindex (SKI) har för sjätte året i rad genomfört en studie av försäkringsförmedlare i sin årliga undersökning av den svenska försäkringsbranschen. Branschgenomsnittet för förmedlarna ökar från 71,3 till 72,7 jämfört med förra året. Undersökningen visar att företagskunder (tjänstepension) är mer nöjda med försäkringsförmedlare (branschsnitt 72,7) än med försäkringsbolag (branschsnitt 67,1).

Undersökningen visar också att tryggheten bland privatkunderna är hög medan kunskapen om liv- och pensionsparande är låg.

Majoriteten av privatkunderna till livförsäkringsbolagen är trygga med sitt livbolag eller bank. Variationen är dock ganska stor mellan bogalens kunder. Samtidigt är kunskapen om liv- och pensionssparande låg, vilket ställer höga krav på bolagen.

Kundnöjdheten bland privata liv- och pensionskunder har ökat för branschen som helhet och det är framför allt en förbättrad servicenivå som är förklaringen. Gemensamt för de privatkunder som är nöjda med sitt livbolag är att man tycker att man blir bra informerad och att man förstår informationen. Det gäller oavsett bolag.

Det som är allra viktigaste för privatkunderna när det gäller liv- och pensionsförsäkring är att man upplever att sin leverantör engagerar sig för kunden på ett personligt och ansvarstagande sätt. I denna fråga är det mycket stor skillnad mellan bolagen.

Företagskunderna är i år mer nöjda med sin försäkringsförmedlare jämfört med förra året.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste