nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Fem lärosäten planerar nu för att tillsammans våren 2020 starta en ny så kallad företagsforskarskola inom området smart industri.
Fem lärosäten planerar nu för att tillsammans våren 2020 starta en ny så kallad företagsforskarskola inom området smart industri. Bild AtockAdobe.

Forska för företaget och få full lön

Fem universitet och högskolor kraftsamlar för att medarbetare inom industrin ska kunna doktorera samtidigt som de behåller sina jobb med full lön. Företagen blir smartare när de får förstärkning med kunskap, inspiration och innovation.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Den svenska industrin måste hänga med, eller helst ligga före, i utvecklingen mot en allt smartare produktion. Att företag och högskolor samverkar är ett sätt att åstadkomma detta.

Fem lärosäten planerar nu för att tillsammans våren 2020 starta en ny så kallad företagsforskarskola inom området smart industri. Det handlar om Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet.

Digitalt och hållbart

Bengt-Göran Rosén.

Bengt-Göran Rosén.

– Det vi gör är en unik satsning, eftersom vi är fem högskolor som samarbetar. Ingen av oss har all spetskompetens som behövs för att utveckla en smart industri, men tillsammans täcker vi in många av de områden där det händer mycket just nu, säger Bengt-Göran Rosén, professor vid Högskolan i Halmstad, och nämner nyckelbegrepp som AI, VR, databaser och sensorer.

– När det talas om smart industri tänker man i första hand just på digitalisering, men hållbarhet är också centralt.

Företagsforskarskolan ska vända sig till civilingenjörer, eller personer med magisterexamen, som kan gå vidare till licentiatnivå och sedan doktorera på någon av högskolorna. Plats planeras för 40 personer.

– De kommer inte att vara anställda av högskolorna, utan har jobbet kvar och minst den gamla lönen. Forskningen bedriver de inom områden som är relevanta för företaget de arbetar på, berättar Beng-Göran Rosén.

Nya affärsmöjligheter

Genom forskarskolan kan företagen bygga starka nätverk i sin bransch och med lärosätena. Med 40 forskningsprojekt som pågår samtidigt får båda sidor tillgång till mycket forskning. Det skapas också nätverk där företag och doktorander kan skapa nya kontakter, nya samarbeten och kanske nya affärsmöjligheter.

Fem utvecklingsområden

Företagsforskarskolan är inriktad på fem utvecklingsområden:

  • Smarta och hållbara material och tillverkningsmetoder
  • Smarta produkter och processer
  • Smart produktionsteknik för flexibla, agila och förändringsbara produktionssystem
  • Smarta arbetssätt för snabb och effektiv produktframtagning/industrialisering
  • Effektiv kvalitets-, underhålls- och produktivitetsutveckling mot smart produktion.

De samverkande högskolorna för en dialog om finansiering med KK-stiftelsen, som för närvarande finansierar 16 befintliga företagsforskarskolor med totalt över 200 doktorander. Beslut fattas i slutet av året.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Ökad spänning mellan olika kvalitetsforskning

Forskningen kring kvalitetsfrågor har mognat, enligt en ny avhandling som analyserar 11 000 akademiska publiceringar. Men spänningar mellan olika delar av kvalitetsområdet är oroande och kräver mer dialog, menar forskaren Daniel Carnerud.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.