Forskare följer Göteborgs satsning på hemtjänsten

Arbetsmiljö Nu drar Göteborgs stad igång sin satsning för att förbättra arbetsmiljön i hemtjänsten. Samtidigt startar ett forskningsprojekt som ska se hur satsningen påverkar medarbetarnas hälsa, trivsel och effektivitet.

Forskare följer Göteborgs satsning på hemtjänsten
Adam Fredholm/Suntarbetsliv

Det är en lång rad aktiviteter som Göteborgs stad ska genomföra inom hemtjänsten: utbildningar inom ergonomi och förflyttningsteknik, aktiviteter för att stärka teamarbetet och för att minska risken för konflikter. Äldreomsorgen ska bli mer hållbar genom att medarbetarna ska få utveckla sina sätt att arbeta och må bättre. Tanken är att de därmed ska kunna arbeta längre utan att riskera sin hälsa, skriver suntarbetsliv.se i en artikel om satsningen och forskningsprojektet.

Följer enheter med högst sjukfrånvaro

Forskarna i projektet ”Hållbar organisering för en attraktiv hemtjänst” ska fokusera på de två stadsdelar där sjukfrånvaron inom hemtjänsten var högst 2015. Där ska medarbetarna få två timmars fysisk aktivitet och hälsa i veckan på betald arbetstid under ett år.

– Det är inte bara den fysiska aktiviteten vi ska titta på, vi tittar på alla aktiviteterna man genomför för att se om de leder till en hållbar bemanning, berättar Katrin Skagert, lektor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås som ska leda forskningsprojektet.

Forskarna ska framför allt se hur hemtjänsten hanterar och tar sig över de hinder som eventuellt uppstår, hur man då ändå får till en konkret förändring i form av social hållbarhet och ökad hälsa.

– Och i form av ekonomisk hållbarhet, eftersom vi vet att det är faktorer som ibland står i konflikt med varandra, säger Katrin Skagert till Suntarbetsliv.

Vill få konkreta nycklar

Katrin Skagert tror att forskarna kommer att kunna visa på konkreta nycklar för hur man faktiskt kan jobba med förändring utifrån handlingsplaner, något som andra chefer och skyddsombud också kommer att ha användning av.

– Inom det systematiska arbetsmiljöarbetet gör man ju alltid upphandlingsplaner och då kan de få ytterligare stöd i hur man kan jobba med det för att få till stånd riktig förändring.

Forskningsprojektet kommer att pågå i tre år och finansieras av AFA Försäkring.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.