Forskare: Försvarets jämställdhetsarbete brister

Förbättringsarbete Svenska försvarets jämställdhetsarbete är en kvalitetssäkrande åtgärd som är ålagd myndigheten enligt Diskrimineringslagen. Men arbetet går trögt. Det framgår av en ny avhandling vid Försvarshögskolan.

Forskare: Försvarets jämställdhetsarbete brister
Försvaret har tillåtit kvinnlig värnplikt i över 40 år. Foto: Försvarsmakten

Det beror framför allt på ett slags inbyggt motstånd till förändring. Frida Linehagen, kapten i marinen och militär lärare vid Försvarshögskolan, har i en avhandling studerat varför det går långsamt på jämställdhetsområdet i Försvarsmakten. Huvudfyndet är att den tröga arbetstakten handlar om förändringsovilja inom organisationen.

Ett exempel på det bristande jämställdhetsarbetet är Försvarsmaktens kollektivavtal där det 2017 gjordes en särskild satsning för att höja kvinnors löner. Målet var att kvinnors medellön skulle uppgå till 95 procent av männens.

– Som en åtgärd för jämställdhet är detta anmärkningsvärt eftersom 95 procent av männens löner inte är detsamma som en jämställd lön, säger Frida Linehagen i ett pressmeddelande.Hon lyfter också att kvinnor och män okritiskt anpassar sig till den maskulina normen när de börjar sin värnplikt, vilket försvårar utvecklingen.

– Försvarsmakten är ju en organisation som under lång tid varit stängd för kvinnor. Och trots att den nu varit öppen för kvinnor i 40 år så behöver kvinnor inom Försvarsmakten hela tiden förhålla sig till manliga normer. Att vi först om tre år, 2026, ska få den första unisex-uniformen är ett exempel på den här trögheten i systemet, kommenterar hon.

Frida Linehagen identifierar i sin avhandling att motståndet till förändring sker på strukturell, organisatorisk och professionell nivå, enligt begreppet ”funktionell ovilja”. Det är inte ett problem som har uppstått till följd av illvilliga individer utan är enligt forskaren inbyggt i systemet.

– Jag tror att strategin är att försöka uppnå en mer jämställd organisation, men den ställs hela tiden mot andra frågor, som Försvarsmaktens unika uppgift att försvara landet. Då blir allt annat underordnat och därmed inte lika prioriterat.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.