Forskare går samman om skolans digitalisering

Skola Digitaliseringen är på frammarsch inom de flesta områden i samhället. Sex högskolor och universitet har nu gått samman om forskarskolan GRADE med fokus på att utveckla olika digitala teknologier som kan användas inom skolan.

Forskare går samman om skolans digitalisering

Digitala teknologier utgör i dag en självklar och integrerad del av människors vardag. Inte minst påverkar det pedagogiken i dagens skola.

GRADE har kommit till som en forskarskola med inriktning på digitalisering inom skolan. I forskarskolan ska doktorander och handledare kunna mötas för att samverka kring olika digitala teknologier som kan användas inom utbildningsområdet, till exempel vid lärarutbildning och utveckling av kurser.

Sex lärosäten står bakom satsningen – Högskolan Väst, Göteborgs universitet, KTH, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet samt Umeå universitet, som är värduniversitet och samordnare för projektet. Dessutom har Vetenskapsrådet skjutit till 12 miljoner kronor till forskarskolan som i ett första skede pågår i fyra år.

En grundläggande princip för GRADE är det tvärvetenskapliga angreppssättet. Didaktik, informatik, pedagogik, pedagogiskt arbete, teknik och lärande/medieteknik samt tillämpad it är de sex ämnesområden som finns representerade i forskarskolan och som alla bidrar med olika perspektiv i den forskning som är riktad mot skolans digitalisering.

Läs även: Standarder säkrar kvaliteten på skolans digitalisering

En av de 12 doktorander som ingår i forskarskolan är Sara Ekström, doktorand i informatik med inriktning på arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst.

– Jag ingår i ett projekt där vi håller på att undersöka hur en robot kan stimulera och stödja barnets lärande genom att barnen lär roboten matematik genom ett spel. Målet är att förbättra lärandet genom att barnet själv agerar lärare och försöker lära roboten att spela bra, säger hon i ett pressmeddelande.

Ola Lindberg, professor i pedagogik vid Umeå universitet och koordinator för forskarskolan, konstaterar att en forskarskola av det här slaget inte finns sedan tidigare i Sverige.

– Vår styrka är ämnesbredden och att vi finns utspridda i hela Sverige. Det gör att vi får in olika aspekter i forskningen som gör att vi bättre kan studera och förstå vad som händer när skolan digitaliseras runt om i landet, säger han.

Johan Lundin, professor i informatik med inriktning mot lärande vid Göteborgs universitet och ordförande i styrelsen för GRADE, ser också stora fördelar med den nya forskarskolan.

– Övervägande delen av våra doktorandprojekt görs i samverkan med offentlig sektor och näringsliv, vilket innebär att forskningen direkt kommer att göra avtryck i skolverksamheten. Vår ambition är att den kunskap som springer ur GRADEs verksamhet ska vara relevant för svensk lärarutbildning, förklarar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste