nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Ola Lindberg, Sara Ekström och Johan Lundin, GRADE. Foto: Högskolan Väst.

Forskare går samman om skolans digitalisering

Digitaliseringen är på frammarsch inom de flesta områden i samhället. Sex högskolor och universitet har nu gått samman om forskarskolan GRADE med fokus på att utveckla olika digitala teknologier som kan användas inom skolan.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Digitala teknologier utgör i dag en självklar och integrerad del av människors vardag. Inte minst påverkar det pedagogiken i dagens skola.

GRADE har kommit till som en forskarskola med inriktning på digitalisering inom skolan. I forskarskolan ska doktorander och handledare kunna mötas för att samverka kring olika digitala teknologier som kan användas inom utbildningsområdet, till exempel vid lärarutbildning och utveckling av kurser.

Sex lärosäten står bakom satsningen – Högskolan Väst, Göteborgs universitet, KTH, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet samt Umeå universitet, som är värduniversitet och samordnare för projektet. Dessutom har Vetenskapsrådet skjutit till 12 miljoner kronor till forskarskolan som i ett första skede pågår i fyra år.

En grundläggande princip för GRADE är det tvärvetenskapliga angreppssättet. Didaktik, informatik, pedagogik, pedagogiskt arbete, teknik och lärande/medieteknik samt tillämpad it är de sex ämnesområden som finns representerade i forskarskolan och som alla bidrar med olika perspektiv i den forskning som är riktad mot skolans digitalisering.

Läs även: Standarder säkrar kvaliteten på skolans digitalisering

En av de 12 doktorander som ingår i forskarskolan är Sara Ekström, doktorand i informatik med inriktning på arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst.

– Jag ingår i ett projekt där vi håller på att undersöka hur en robot kan stimulera och stödja barnets lärande genom att barnen lär roboten matematik genom ett spel. Målet är att förbättra lärandet genom att barnet själv agerar lärare och försöker lära roboten att spela bra, säger hon i ett pressmeddelande.

Ola Lindberg, professor i pedagogik vid Umeå universitet och koordinator för forskarskolan, konstaterar att en forskarskola av det här slaget inte finns sedan tidigare i Sverige.

– Vår styrka är ämnesbredden och att vi finns utspridda i hela Sverige. Det gör att vi får in olika aspekter i forskningen som gör att vi bättre kan studera och förstå vad som händer när skolan digitaliseras runt om i landet, säger han.

Johan Lundin, professor i informatik med inriktning mot lärande vid Göteborgs universitet och ordförande i styrelsen för GRADE, ser också stora fördelar med den nya forskarskolan.

– Övervägande delen av våra doktorandprojekt görs i samverkan med offentlig sektor och näringsliv, vilket innebär att forskningen direkt kommer att göra avtryck i skolverksamheten. Vår ambition är att den kunskap som springer ur GRADEs verksamhet ska vara relevant för svensk lärarutbildning, förklarar han.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Digg är navet för offentlig digitalisering

Digitalisering handlar inte bara om ny teknik, utan minst lika mycket om förändringar av kultur och värderingar. Det menar Anna Eriksson, generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning eller Digg som den populärt kallas.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nu möter Iso 9001 framtidens krav

Som vi alla vet förändras världen runt omkring oss snabbare och snabbare, vilket gör att organisationer på ett helt annat sätt än tidigare måste omvärldsbevaka och anpassa sig till nya förhållande – så också ISO 9001 och övriga ISO-standarder.

Storbankerna utmanar med personlig service

Nischbankerna har fortsatt hög kundnöjdhet, men utmanas allt mer av de stora etablerade bankerna som stärker sin position genom en kombination av digitala tjänster och personlig service. Det visar årets kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI om bolån, fastighetslån, privatlån och sparande.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.