Forskare: Glöm inte människorna bakom tekniken

Digitalisering Visst bör den digitala transformationen inom vård och omsorg kunna gå att skynda på. Men även riskerna med digital teknik måste hanteras. Det konstaterar två forskare i en ny SNS-rapport.

Forskare: Glöm inte människorna bakom tekniken
Björn Ekman. Foto: StockAdobe och Li Fernstedt

I en ny rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, redogör Björn Ekman, docent i hälsoekonomi och Lina Maria Ellegård, docent i nationalekonomi, för utmaningar, fördelar och risker med digitala alternativ till traditionell vård.

– Det är så oerhört mycket som står på spel när det kommer till vård- och omsorg. Det är inte som att exempelvis implementera en ny digital betygsättningsmodell i skolorna utan här pratar vi människors hälsa, säger Björn Ekman.

Behov av nyansering

Att digitala system och applikationer i många fall är kostnadseffektiva lösningar inom vård- och omsorg är relativt välbelagt i forskningen, förklarar han. Det är inte svårt att hitta exempel på välfungerande digitala modeller i vården, men förhoppningen om att bredda digitaliseringen måste bygga på en realistisk förståelse för teknikens begränsningar.

– Det är nämligen lika lätt att hitta exempel där det har gått fel. Bland annat vad det gäller integritet och sekretess men också ekonomiska risker, säger han.

Björn Ekman har förståelse för de röster som menar att den digitala transformationen i offentlig sektor går för långsamt, men han tror inte att lösningen är att stressa fram implementeringar. Arbetet bör visserligen bli mer fokuserat, men det är viktigt att börja i rätt ände – exempelvis att utbilda personerna som faktiskt ska använda tekniken och göra ordentliga riskanalyser av de olika systemen och applikationerna.

– Det är en helt bländande och oerhört effektiv teknik som har tagits fram de senaste åren. Det är alltså inte tekniken i sig som är problematisk, utan om den används felaktigt, säger han.

Storsatsningar kräver mer förberedelser

Därför framhåller Björn Ekman och Lina Maria Ellegård i sin rapport just behovet av en uppdaterad kompetens hos de berörda.

– Och när det gäller sjukvård är vi ju alla berörda på något sätt. Vi är patienter, anställda eller beslutsfattare. Inför en större digital transformation krävs därför att man tar reda på exakt hur vi bör organisera vården och omsorgen för att kunna nyttja den här otroliga tekniken. Vilken kompetens behöver vi för detta när vi också ska göra det storskaligt?, säger Björn Ekman.

Han tror att ytterligare forskning kan skapa ett starkare utgångsläge för den digitala transformationen inom vård- och omsorg.

– Bland annat är det viktigt att börja titta på vilka patientgrupper de olika modellerna lämpar sig för. Ytterligare ett område som behöver studeras mer är hur vårdens funktionssätt påverkas av att investera i olika typer av tekniska lösningar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.