Forskare gör robotar bättre på att ha meningsfulla konversationer

AI En grupp forskare vid Umeå universitet har tagit fram strategier och beräkningsmekanismer som kan bli viktiga när människa och robot ska leva sida vid sida.

Forskare gör robotar bättre på att ha meningsfulla konversationer
Foto: Adobe Stock

I en inte alltför avlägsen framtid kanske vi vaknar upp till en värld där en hjälpsam robot har integrerats sömlöst i vår vardag. Forskningsgruppen Interactive and Intelligent Systems vid Umeå universitet har tagit fram strategier och beräkningsmekanismer som kan bli viktiga för en robot att ha när den interagerar med en människa. Forskarna har identifierat orsaker till att dialoger mellan robot och människa inte utvecklar sig som förväntat.

Maitreyee Maitreyee, doktorand vid Institutionen för datavetenskap, har funnit att problem och konflikter i konversationer är kopplade till fyra teman: förväntan, förståelse, relation och interaktion. 

– Tänk dig till exempel en konversation där roboten frågar ”Varför mår du inte bra?”, varpå människan säger att den inte vill prata om det, och att den nog skulle skulle må bättre av lite frukost. För människor är det naturligt hur man beter sig i sådana situationer. Men för robotar är det fortfarande ett öppet forskningsproblem, säger hon i ett pressmeddelande.

Anpassa sig eller övertala

Denna kunskap kan vara till nytta för systemutvecklare när de bygger in dialogförmåga i robotar som ska fungera tillfredsställande tillsammans med människor i sociala miljöer, till exempel i våra hem eller vårdinrättningar. Det kan ge robotar verktyg att hantera konflikter och konversationer i framtiden på ett liknande sätt som en människa skulle göra och på ett sätt som upplevs naturligt för människan. 

Till exempel kan det vara viktigt för en äldre person som bor ensam att ta sin medicin i tid eller kontakta en närstående. Att agera ”intelligent” i en sådan situation kräver kunskap om situationen, en förmåga att resonera om möjliga konsekvenser av olika val, och sist men inte minst förmågan att utvärdera effekten.

Jämför robotar med barn

Maitreyee Maitreyees studier visar att människor relaterar till robotar som om de vore en annan person. Studiedeltagarna jämförde till exempel robotar med barn och förväntade sig att människor skulle ha tålamod med dem. 

– Det var överraskande att se att äldre människor var mer öppna, empatiska och accepterande gentemot robotar jämfört med yngre människor, säger Maitreyee Maitreyee.

En studie visade också att om roboten eller personen delvis anpassar sig till vad den andra vill prata om under konflikter, tycks detta vara en tillräckligt bra lösning ur människans perspektiv. Något som kan vara intressant att studera vidare. 

– Konversationer som kan verka enkla för människor, är egentligen komplexa ur ett AI-perspektiv och kräver flera nivåer av förståelse vilket dagens system inte klarar av. Det krävs mer forskning, säger Maitreyee Maitreyee.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.