Forskare om ojämlik vård: ”Svårt att upprätthålla kvaliteten”

Forskning Personer som drabbas av hjärtstopp inne på ett sjukhus har större chans att överleva om det sker dagtid och om de vårdas på ett sjukhus eller en avdelning med större resurser. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Forskare om ojämlik vård: ”Svårt att upprätthålla kvaliteten”
Doctors give resuscitation to a male patient in the emergency room. Cardiac massage. Defibrillation

Varje år får cirka 10 000 personer i Sverige hjärtstopp där hjärt- och lungräddning påbörjas, varav en tredjedel på sjukhus och två tredjedelar i andra miljöer. I sin avhandling har narkosläkaren Fredrik Hessulf bland annat undersökt vilka chanser en inskriven patient har att överleva ett hjärtstopp, beroende på var och när det inträffar. Han konstaterar att nattpassens vårdresurser har minimerats till en lägsta acceptabel nivå. Det gäller både bemanningen av sjuksköterskor och läkare.  

– Därför är det rent intuitivt logiskt att fler personer överlever ett hjärtstopp dagtid, då fler människor har möjlighet att hjälpa en patient som försämras hastigt eller drabbas av ett hjärtstopp, säger Fredrik Hessulf.

Fredrik Hessulf, Göteborgs universitet.

Även om akutmottagningarna runt om i landet är tungt belastade har de en jämnare bemanning över dygnet jämfört med på övriga sjukhuset.

– Uppe på avdelningarna har man sällan någon planerad verksamhet nattetid. I idealfallet ligger patienterna och sover då och man räknar med att det ska vara helt lugnt. Men patienterna är ju där av en anledning så självklart kan det ändå hända saker, säger han.

Det skulle förmodligen bli ett resursslöseri om man hade en mängd specialistläkare på plats nattetid, menar Fredrik Hessulf. Det är alltså att förvänta sig att vårdresurserna krymper något på natten. Men nivåerna på hur mycket sämre vården blir skiljer sig avsevärt beroende på sjukhusets storlek visar studien.

– Här blir frågan hur stor ojämlikhet gällande vårdkvaliteten som man kan acceptera?

Det finns en generell brist på sjuksköterskor och läkare i hela landet. Att fler ska jobba nattetid är därför inte en lösning, anser Fredrik Hessulf – eftersom dagspassen också måste bemannas.

– I stället bör fokus alltså ligga på att göra vårdyrkena mer attraktiva. När en sjuksköterska nattetid ska ta hand om 24 patienter själv ökar riskerna för både komplikationer och död. Det är orimliga förhållanden, och ofta mycket svårt att upprätthålla kvaliteten i vården och omvårdnaden.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.