Forskare studerar förutsättningar för tillit

Forskning Kan tillit till medarbetarna innebära att medborgare får en bättre service? En ny studie vid Karlstads universitet ska titta närmare på frågan.

Det pågår en diskussion om vikten av tillit till professionen inom offentlig sektor, som närmast kan beskrivas som en tillitsreform.

Utgångspunkten är att flytta fokus från standardiserade metoder till att skapa värde och kvalitet i varje moment. Tanken är att ge medarbetare förutsättningar att självständigt möta medborgare utifrån var och ens individuella behov.

Nu ska forskare vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads universitet studera vilka förutsättningar och verktyg som krävs för den typen av arbetssätt.

– Det handlar om att uppnå en effektiv verksamhet genom professionalitet, tillit och egenkontroll snarare än genom central detaljstyrning och omfattande uppföljning. Att en del makt därmed flyttas till medarbetare och lokala chefer, tror vi också kan leda till ett större ansvarstagande, ökad trivsel och minskad personalomsättning, menar forskaren Martin Fransson på Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

En tidigare studie som forskarna vid CTU gjort på Försäkringskassan visade att dagens arbetssätt skapar en hel del onödig efterfrågan hos kunderna. Handläggarna inom sjukförsäkringen hanterar dessutom en stor variation av ärenden vilket gör att arbetssituationen är svår att koordinera.

Fel styrning tynger försäkringskassan

Frågan är hur man upprätthåller enhetlighet, rättssäkerhet och effektivitet i ett flöde av ärenden med stor variation. Vad behöver chefer, granskare och politiker för att vara trygga i att Försäkringskassans handläggning resulterar i rätt och likvärdigt värde? Det ska den nya studien nu ta reda på.

Forskarna kommer att sätta upp försöksverksamheter vid ett par av Försäkringskassans kontor för att studera arbetssätten hos de handläggarteam som möter medborgaren. Handläggningen kommer precis som tidigare att styras av lagar och förordningar, men ska frikopplas från mycket av den styrning och uppföljning som normalt tillämpas inom Försäkringskassan. Det kan röra produktionsmål, belöningsstrukturer, dokumentmallar med mera.

Forskningsstudien inleds med en förstudie, i höst startar försöksverksamheterna. Hela projektet avslutas i december 2018.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.