Forskare varnar: ”Risk att korruption underskattas”

Forskning Det finns risk att personer gynnas om de har släktingar på viktiga poster inom offentlig sektor. Det visar en ny avhandling vid Linköpings universitet, där korruption i en mogen demokrati undersöks.

Forskare varnar: ”Risk att korruption underskattas”
Korruption i Sverige är ofta av subtil karaktär och därmed svår att upptäcka. Foto: StockAdobe

Sverige brukar klassas som ett land där graden av korruption är låg. Det stämmer om man till exempel tittar på antalet fällande domar när det gäller mutbrott. Emanuel Wittberg har doktorerat vid Institutet för analytisk sociologi och Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Hans avhandling visar att unga vuxna som har släktingar som är anställda på statliga myndigheter, kommuner och kommunala bostadsbolag har en högre sannolikhet än andra med liknande bakgrund att få kvalificerade jobb i den offentliga sektorn samt tillgång till hyresbostäder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Både för lägenheter i ett givet kommunalt bostadsbolag och jobb i en given kommun eller statlig myndighet handlar det om mellan två och fyra procentenheters ökad chans, skillnaden statistiskt säkerställd.

Emanuel Wittberg. Foto: Jonas Roslund

– Detta är problematiskt eftersom det indikerar att opartiskhetsprincipen frångås genom att hänsyn eventuellt tas till personliga nätverk och vem som känner vem. Utifrån begränsningar i den tillgängliga datan kan jag inte helt säkert säga om resultatet beror på korruption eller andra nätverksfördelar men resultatet visar en tydlig korruptionsrisk i förhållande till opartiskhetsprincipen.

Emanuel Wittberberg menar att den korruption som finns i Sverige ofta av en sofistikerad natur då den sällan är synlig, bygger på kryphål och är svår att dokumentera.

– Denna typ av korrruption är mindre skadligt jämfört med korruptionen som finns i utvecklingsländer. Den är dock fortfarande problematisk eftersom vissa får orättfärdiga fördelar bakom kulisserna.

Varför tror du att det finns en föreställning om att Sverige är förskonat från korruption?

– Två anledningar. För det första rankas Sverige i regel som ett av världens minst korrupta länder. Detta gör att fokus ofta hamnar på vad andra länder kan lära av Sverige snarare än vad som kan bli bättre här. Det är svårt att ha två tankar i huvudet samtidigt.

Finns det några risker med att underskatta betydelsen av ”svågerpolitik” och vad kan de i sådana fall vara?

– Svågerpolitik skulle kunna minska allmänhetens tilltro till offentliga instiutioner på sikt och det vore problematiskt. Det finns mycket forskning som visar att medborgarnas tilltro till det offentliga och andra medmänniskor är högre i länder som har opartiska offentliga institutioner som behandlar alla människor likvärdigt.

– Sverige är ett land där tilltron är hög och det ger många fördelar. Men det finns också forskning som visar att korruption har en negativ påverkan på människors tilltro, även i ett land som Sverige.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.