Forskare vill effektivisera läkares scheman

Förbättringsarbete Minskad väntetid för patienten och effektivare användning av läkares arbetstid är några av de resultat som ett nytt forskarprojekt vid Blekinge Tekniska Högskola vill uppnå.

Projektet ”Innovativt beslutsstöd för planering och schemaläggning av läkare” syftar till att utveckla ett system för beslutsstöd som kan hjälpa sjukvården att planera och schemalägga läkarresurser baserat på det aktuella behovet.

Idag sker schemaläggning manuellt på varje klinik. Det gör det svårt att överblicka det aktuella behovet samt att jämföra med andra klinikers schemaläggning.

– Då läkarresurser mer eller mindre delas mellan kliniker leder nuvarande system till ineffektiv resursplanering och längre väntetider som resultat, säger projektledare Marie Persson från Institutionen för datalogi och datorsystemteknik vid BTH i ett pressmeddelande.

Projektet har beviljats pengar från Vinnovas program för ökad innovation i offentlig verksamhet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.