4 miljoner till forskning för bättre arbetsmiljö i byggbranschen

Forskning Afa Försäkring har beviljat stöd till forskning om psykisk ohälsa i byggbranschen. Forskaren Emma Cederstand har som mål att förtydliga hur byggföretagen kan förebygga ohälsa bland arbetare och tjänstemän.

4 miljoner till forskning för bättre arbetsmiljö i byggbranschen
Foto: Ann-Sophie Lauterbach

Enligt Försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige sedan 2014. Däremot finns det lite forskning om psykisk ohälsa inom byggbranschen. Det meddelar Afa Försäkring som nyligen beviljade flera forskningsprojekt med koppling till arbetsmiljö. Bland annat ska Emma Cederstrand, doktor vid Karolinska institutet, ta fram ritlinjer för hur tjänstemän och arbetare i branschen kan förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

– Vi ska inleda projektet med att studera förekomsten av psykisk ohälsa i branschen för att se hur vanligt det är. Sedan ska vi undersöka hur man i byggprojekt arbetar med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och om det påverkar hur de anställda mår, säger hon i ett pressmeddelande.

Svårt att tillämpa OSA

Emma Cederstrand har tilldelats 4 300 000 kronor för att undersöka om det finns samband mellan hur byggprojekt tillämpar Arbetsmiljöverkets föreskrift OSA, och upplevelsen av stress. I projektet medverkar tjänstemän och arbetare från JM, Peab och Skanska. Emma Cederstrand berättar att man idag inte riktigt vet hur föreskriften efterlevs i vardagen.

– Precis som i andra branscher tycker man att det är bra att föreskriften har kommit, men man upplever att det kan vara svårt att veta hur man ska använda den i praktiken, säger Emma Cedstrand.

Målet: Utveckla konkreta och greppbara riktlinjer

Projektet kommer att pågå till och med augusti 2027, och Emma Cederstrand har en önskan om att kunna utveckla riktlinjer för arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö i byggbranschen.

– Och att de ska vara så konkreta och greppbara att man i ett byggprojekt förstår hur man ska använda dem, säger Emma Cedstrand.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.