Forskning om arbetsmiljö och hälsa får miljonanslag

Det är Afa Försäkring som beviljat sammanlagt 16,3 miljoner kronor till åtta nya forskningsprojekt inom medicin, arbetsmiljö och hälsa.

Projekten handlar bland annat om ett hälsofrämjande arbetsliv för äldre, nya cancerterapier, mötet mellan teknik och människa, betydelsen av testosteron vid hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor samt forskning kring om sotare kan få cancerogena DNA-förändringar av kolpartiklar.

Varje år satsar Afa Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. De 16,3 miljoner kronorna i anslag som delas ut nu ges till forskare verksamma vid Lunds universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Mälardalens högskola.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.