Förskolan i förändring

Ny bok följer förskolans väg från omsorgsinriktad verksamhet till att bli en del av utbildningssystemet.

Utbildningsvetenskap för förskolan av Sven Persson och Bim Riddarsporre tar ett samlat grepp kring innebörden av utbildningsvetenskap. Boken lyfter frågor om hur förskolan påverkas av att ha blivit en egen skolform och fått en reviderad skolplan. Och hur kan ett reflekterande utbildningsvetenskapligt synsätt ge stöd åt pedagogers arbete och därmed åt barns lärande i förskolan?

Boken är indelad i tre större sektioner: ”Perspektiv på förskola och barndom”, ”Lärande, demokrati och ämnesdidaktik” samt ”Styrning och villkor”. Sven Persson är professor i pedagogik och Bim Riddersporre universitetslektor i utbildningsvetenskap, båda vid Malmö högskola.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.