Förskolorna behöver stärka kvalitetsarbetet

Tydligare ledarskap, ökat kvalitetsfokus och större kunskap om lärandeuppdraget bland personalen. Det är några förbättringsområden som Skolinspektionen lyfter fram i sin granskning av 42 förskolor.

Skolinspektionen har granskat 42 förskolor i 14 av landets kommuner. Detta för att utvärdera hur förskolorna arbetar med det förstärkta pedagogiska uppdrag som myndigheten slagit fast. Det är främst fyra förbättringsområden som har identifierats: ökat fokus på lärandeuppdraget, kvalitetsarbetet behöver genomsyra verksamhetens alla delar, ledarskapet behöver lyftas och bli tydligare och personalens förhållningssätt, kunskap och medvetenhet i förhållande till uppdraget måste utvecklas.

– Kommunikation är centralt i alla delar av förskolans arbete. Förskolornas personal behöver arbeta med att utveckla barnfokuserade strategier som bidrar till att stimulera och utmana barns utveckling och lärande. De behöver också arbeta med sin egen förståelse av barnens tänkande och sätt att uttrycka sig så att de kan möta varje barn i en ömsesidig dialog. På så sätt kan förskolan stärka sitt arbete med lärandeuppdraget, säger IngBeth Larsson, projektledare, Skolinspektionen.

Förskola, före skola – lärande och bärande, 2012:7 (PDF-fil, nytt fönster)

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.