Förslag från cheferna: Så löser vi kompetensbristen

Hållbarhet Chefer inom forskning och utveckling upplever svårigheter att hitta rätt kompetens, särskilt inom områden som digitalisering och hållbar omställning. Det visar en ny undersökning.

Förslag från cheferna: Så löser vi kompetensbristen
Många svenska bolag saknar kompetens för att ta fram en hållbarhetsstrategi. Foto: StockAdobe

I Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga barometer svarar över hälften av forskning och utvecklingscheferna (FoU) att det är ”svårt” eller ”mycket svårt” att hitta rätt kompetens.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Sverige behöver fler ingenjörer, utan rätt kompetens och ett starkt forsknings- och innovationssystem hämmas tillväxten. Detta kan göra att företagen tvingas flytta sin forskning och utveckling utomlands. En viktig pusselbit är att vi intensifierar satsningar för att väcka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga, säger Tuula Teeri, vd för IVA, i en kommentar.

I årets undersökning betonar forsknings- och teknikchefer fortsatt att tillgång till kompetent personal är den mest avgörande faktorn. Enligt resultaten upplever 52 procent av dessa chefer det som ”svårt” eller ”mycket svårt” att rekrytera FoU-personal. Bland de 25 storföretagen med flest FoU-anställda är denna andel ännu högre, nämligen 60 procent. Särskilt inom området kompetensutveckling önskar FoU-cheferna förbättringar. Betyget för tillgången till kompetens i Sverige är 3,5 på en femgradig skala, något lägre än de senaste tre årens genomsnittsbetyg på 3,6.

Stabilt innovationsklimat

FoU-chefer anser att Sverige erbjuder stabila förutsättningar för innovation, med 60 procent som ser dem som ’goda’. Positiva faktorer inkluderar juridisk stabilitet och samarbete mellan företag, akademi och myndigheter. Däremot har betyget för ’forskningspolitik’ sjunkit till 3,1, och FoU-chefer efterlyser tydligare strategi och långsiktiga regler

– När det gäller svensk forsknings- och innovationspolitik så ser jag det som väldigt positivt att regeringen utökar satsningen på ingenjörsutbildningarna. Men samtidigt är det oroande att de aviserar neddragningar som gäller finansieringen av forskning och innovation, som särskilt berör Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, säger Tuula Teeri.

Förslag från FoU-cheferna – så får Sverige ett bättre FoU-klimat:

• Stärk forskning i samverkan mellan företag och akademi.

• Satsa på ingenjörsutbildningarna och fokusera på inriktningar med kompetensbrist.

• Öka satsningarna på matematik och naturvetenskap i grund- och gymnasieskolan.

• Skapa incitament för att öka andelen som forskar vidare efter grundutbildning.

• Förenkla och snabba på processen för att anställa utländska experter.

• Mer långsiktiga spelregler och en tydlig forsknings- och utvecklingsstrategi från politiken.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste