Försmak av ett samhälle byggt på helhetssyn

Hur skulle ett samhälle se ut som bygger på en helhetssyn där medborgarnas behov och förväntningar är drivkraften i samhällets utveckling? I denna bok får vi veta hur Åseda gjorde för att vända en negativ trend med nedläggning och utflyttning från orten.

Under 1970-talet bröts den positiva trenden i Åseda som lokalsamhälle. Glasbruk, textilfabrik, husindustri och möbelindustri försvann. Åseda, som utvecklats till en järnvägsknutpunkt, förlorade den sista järnvägsförbindelsen precis 100 år efter invigningen av den första tågförbindelsen. Åseda krympte successivt från 4200 innevånare till cirka 1000.

För att vända trenden satsade man på ett arbete som bygger på värderingar, arbetssätt och verktyg från offensiv kvalitetsutveckling (eller på engelska Total Quality Management). Arbetet baseras på en helhetssyn, som tar sin utgångspunkt i att lokalsamhället är till för medborgarna och att det är deras behov och förväntningar som är drivkraften i samhällets utveckling. Det är förmågan att skapa värde för varandra och kunderna, som är förutsättningen för livskvalitet och samhällsekonomi. I detta arbete var, och är, bokens författare starkt engagerad.

Utgångspunkten var gemensamma värderingar för att skapa en ny samhällskultur och en helhetssyn och systemsyn, där privat och offentlig sektor arbetar gemensamt och tillsammans med föreningar och politiker för samhällets utveckling. Motorn i Åsedaarbetet är förbättringsgrupper, kallade områdesgrupper, uppdelade efter livets olika delar och PDSA-cykeln används som mental modell för förbättringar.

Med en ekonomisk förening som bas, kallad Offensiv Åseda, skapades en vision om att skapa ett ”produktivt och livskraftigt samhälle med livskraft åt alla”. Ingredienser i denna färd är chaufförerna på resan mot framtiden (ledarskapet i samhället), bränslet (fakta och information), kartan (strategisk planering), motorn (medborgarnas engagemang och utveckling), vägen (samhället processer), hållpunkterna (målen och resultaten i dessa processer) och resans mål (stolta medborgare och nöjda kunder).

Boken är en spännande och mycket intressant beskrivning av främst Åsedas arbete. Men det är också en debattbok kring ”hur det skulle kunna vara” i ett framgångsrikt samhälle byggt på en helhetssyn, ett värdesystem och ett processorienterat arbetssätt. Behovet av arbete liknande det i Offensiva Åseda är för mig självklarhet. Det finns mycket inspiration och tänkande att hämta ur denna bok.

Fakta

Värdesamhället

Författare: Mats Jonsson

Förlag: Books on Demands, Visby

ISBN 91-631-5278-9.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.