Först med CE-märkning av skorstenar

Näldens Värmeindustri AB i Nälden, som tillverkar och säljer skorstenar, är först i Europa med att CE-märka sina skorstenar. Det är en ny standard som ligger till grund för CE-märkningen. Standarden, som heter Skorstenar – Krav för metallskorstenar – Del 1: Systemskorstenar, SS EN 1856-1, tar bland annat upp ingående material i systemskorstenen, kontroll under produktionen, temperaturkrav och korrosionsbeständighet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.