Första callcentret hälsodiplomerat enligt Korpen

Kalix Tele24 är enligt egen uppgift första kommersiella callcenter att kvalificera sig för Hälsodiplomering som utfärdas av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Det innebär att Kalix Tele24 sammantaget arbetar med 30 olika hälsofrämjande åtgärder, exempelvis fri massage, arbetsterapisamtal, träningskort, företagshälsovård och hälsoprofiler för medarbetarna.

– Förutom ökad livskvalitet för den enskilde medarbetaren finns företagsekonomiska vinster med att förbättra hälsan på arbetsplatsen, säger Annlie Vinsa strategisk coach från Korphälsa. Kalix Tele24:s kunder får bättre service av friskare personal som orkar mer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.