Första fjärrvärmeföretagen kvalitetsmärkta

De fem första företagen har beviljats inträde i Reko Fjärrvärme som är Svensk Fjärrvärmes kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Syftet med Reko fjärrvärme är att stärka och trygga kundernas ställning och att utveckla relationerna mellan fjärrvärmeleverantörer och kunder med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Ett fjärrvärmeföretag som ansöker om inträde i Reko fjärrvärme åtar det sig att följa de krav och intentioner som finns i systemet. Ansökan prövas och godkänns av en kvalitetsnämnd som består av representanter för både fjärrvärmeföretag och kunder, samt en oberoende ordförande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.