Första steg mot kvalitetsjämförelser inom äldrevården

Socialstyrelsen tar nu första steget mot öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre. Tanken är att förbättra informationen om verksamhetens kvalitet så att användare och anhöriga får bättre återkoppling på hur verksamheten fungerar.

Till att börja med ska struktur- och processkvalitet mellan kommuner och mellan särskilda boenden jämföras. Bland annat kommer kommuner och landsting få svara på enkäter som omfattar ett tiotal kvalitetsområden. Utifrån enkätsvaren tar man sedan fram nyckeltal som gör det möjligt att jämföra vården. Den första redovisningen kommer att publiceras kring årsskiftet. Längre fram kommer fler uppgifter att läggas till de öppna jämförelserna. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.