Förutsättningar för god kvalitet i vården

Arbetsmiljö Hög kvalitet och patientsäkerhet i vården är tätt sammanlänkat med en säker arbetsmiljö för vårdpersonalen. Forskning från Göteborgs universitet visar på betydelsen av att odla en säkerhetskultur.

Förutsättningar för god kvalitet i vården
Free images

God vårdkvalitet för patienterna är ett resultat av att många olika förutsättningar finns på plats. Marianne Törner, professor på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet, berättar för tidningen Arbetsmiljöforskning om studien som hon varit forskningsledare för.

– Goda och väl implementerade säkerhetsregler och procedurer räcker inte för att skapa hög säkerhet i vård och omsorg, säger hon.

Närvarande ledare viktigt

Förutom genomtänkta rutiner är ledarskapet av högsta betydelse. Personalen måste få rimliga förutsättningar att bedöma situationer och fatta bra beslut. Arbetsbördan och kraven får inte vara för höga – då saknas tid för reflektion och att ta stöd av de andra i arbetsgruppen. Det som i studien kallas för säkerhetsklimat är arbetsgruppens gemensamma tolkningar av policys och rutiner, vilket leder till högre patientsäkerhet.

Marianne Törner lyfter också fram betydelsen av närvarande chefer.

– Det skapar förtroende med en chef som lyssnar och är engagerad i utvecklingsarbetet. Men om personalen får höra ”ja, ja ta inte åt dig så mycket” eller ”låt det rinna av dig”, då fungerar inte ledarskapet och personalen mår dåligt.

En sammanfattning av studien ”Säkerhetskultur i vård och omsorg – stöd och hinder” finns att läsa här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste