Förvirrande med standardiserade begrepp

Det finns både för- och nackdelar med elektroniska patientjournaler. informationen blir tillgänglig för fler, men när olika yrkegrupper ska använda standardiserade begrepp kan det skapa problem.

Slutsatserna med elektroniska patientjournaler dras i en doktorsavhandling från Höskolan Väst. Thomas Winman har undersökt användandet av elektroniska patientjournaler på en vårdavdelning för strokepatienter. Journalerna är komplexa och innehåller mängder av information. De används både som stöd i vården och för administration som att hantera ekonomi, personalbehov och beläggningen på vårdavdelningar. För att inte nämna uppföljningar, kvalitetsutveckling och forskning. Men för att det ska fungera måste samma företeelser ges samma beteckning i olika journaler. Och det är här det blir problem. En läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast har olika synviklar på patienternas problem vilket kan skapa problem i systemet.

– I stort sett allting måste förhandlas och bedömas för att det ska kunna kategoriseras. Det finns väldigt få fenomen som är entydiga, säger Thomas Winman.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.