FR2000 i ny form

Kvalitets- och miljöcertifieringen FR2000 har blivit en ekonomisk förening med branschorganisationer som delägare. Antalet certifieringar har ökat kraftigt under de senaste åren.

Företagarna, tidigare Företagarnas riksförbund, var fram till i augusti förra året huvudman för certifieringen FR2000. Efter det har huvudmannaskapet tagits över av den ekonomiska föreningen FR2000 i Sverige. I föreningen ingår delägare från 14 olika branschförbund som har infört FR2000. Orsaken till förändringen är att Företagarna inte längre hade resurser för att driva certifieringsverksamheten. Genom ett avtal mellan den ekonomiska föreningen och servicebolaget för Mekaniska verkstädernas riksförbund sköts den administrativa hanteringen av revisioner för certifiering samt dess årliga tillämpningsrevisioner av särskilt tillsatt personal inom branschförbundet. Den ekonomiska föreningen har ett övergripande ansvar för verksamheten.

Kombinerat system

FR2000 är ett kombinerat miljö- och kvalitetsledningssystem som har funnits sedan 1998.

– Vi har gjort en tolkning av ISO 9001 och 14 001 som är anpassad efter mindre och medelstora företag, berättar Lars Svedje, ordförande i FR2000:s kvalitets- och miljöråd.

Basversionen innehåller en verksamhetsbeskrivning på 19 punkter och en kvalitets- och miljödel som består av 78 punkter. Branschorganisationerna har utarbetat sina egna anpassningar som kan innehålla tips, råd och gällande lagkrav. Sveriges trafikskolors riksförbund har till exempel valt att integrera arbetsmiljökrav i certifieringen. I dag är ungefär 350 företag ceritifierade enligt FR2000 och allt fler ansluter sig.

– Det tre senaste åren har det tagit fart och vi ökar med ungefär 100 företag per år, säger Lars Svedje.

Fakta

FR2000 i korthet:

Är en kombinerad kvalitets- och miljöcertifiering.

Har funnits sedan 1998 och huvudman är sedan förra året FR2000 i Sverige ekonomisk förening. Delägare i den ekonomiska föreningen är en rad branschorganisationer.

Revisioner och certifiering sköts av FR2000-kansliet.

Hittills är ungefär 350 svenska företag certifierade enligt FR2000.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.