Framgångar bygger på teamarbete – här är fyra bästa tipsen

Verksamhetsutveckling Den ensamme entreprenören som startar ett framgångsrikt företag är i själva verket en myt. De flesta kunskapsintensiva tillväxtföretag startas av ett team, konstaterar Anna Brattström, biträdande lektor och forskare vid Lunds universitet, som ger fyra konkreta tips på framgångsrik ”teambuilding”.

Framgångar bygger på teamarbete – här är fyra bästa tipsen

Trots att massor av managementlitteratur och tidningsartiklar skrivits genom åren om framgångsrika entreprenörer är det i verkligheten så att de flesta kunskapsintensiva tillväxtföretag startas av team. Ett team har betydligt större chanser att lyckas än en enskild individ, menar Anna Brattström, som forskar kring innovation, entreprenörskap och gruppdynamik vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Att driva företag är arbetsintensivt – ju fler händer som hjälps åt, desto bättre. Det handlar också om att få tillgång till ett brett spektrum av kompetens. Sist men inte minst skapar ett team ofta större legitimitet hos investerare. Ett team är mindre sårbart än en individ och investerare tittar ofta på teamet när de gör sin bedömning, förklarar hon.

Anna Brattström, Lunds universitet.

För närvarande deltar Anna Brattström i ett stort internationellt forskningsprojekt med deltagare från Lunds universitet, Chalmers Tekniska högskola, Linköpings universitet, Handelshögskolan i Stockholm samt flera utländska universitet.

Under ett års tid följer forskarna 120 team från inkubatorer i olika länder genom enkätstudier. Några av teamen är även föremål för kvalitativa studier där man genom videoinspelningar, chattloggar och annan kommunikation försöker kartlägga gruppdynamiken. Minst ett par år till kommer arbetet att pågå innan resultatet kan presenteras.

Läs även: Trygghet får team att prestera.

Det som forskarna redan noterat är att många startar företagen tillsammans med goda vänner eller en partner.

– Men det är inte alltid en så god idé. Om man tar vänskapen med sig in i en kommersiell kontext uppstår vissa utmaningar. Det är svårt att ställa krav på en vän. Då är det bättre att starta företaget tillsammans med en person som man känner väl, kanske arbetat med tillsammans med tidigare och vet att man kan leverera tillsammans med, säger Anna Brattström.

En viktig del av de kvalitativa studierna gäller konflikthantering. Konflikter är oundvikliga för att kunna fatta obekväma beslut och få företaget att röra sig framåt.

– Men det gäller att kunna bråka på ett konstruktivt sätt, påpekar hon.

När företaget kommit igång gäller det sedan att hitta en tydlig rollfördelning inom teamet. Trots styrkan i teamet är det viktigt att med tiden kunna identifiera en ledare som är villig att gå före de andra.

Även om forskningsprojektet ännu inte är avslutat har det gett många nya insikter. Bland annat har forskarna noterat att de flesta kunskapsintensiva tillväxtföretag startas av unga, manliga akademiker.

– Det är inte givet att heterogena team blir mer framgångsrika än homogena team. Däremot riskerar samhället att förlora många lovande affärsmöjligheter genom att till exempel inte stimulera kvinnligt företagande, säger Anna Brattström.

Så skapar du ett framgångsrikt team.

1. Se till att det finns flera olika kompetenser representerade i gruppen. Att utveckla ett kunskapsintensivt tillväxtföretag kräver många olika kunskaper och färdigheter.

2. Väj inte för konflikter. De är oundvikliga, men måste hanteras på ett tydligt och konstruktivt sätt.

3. Om du startar ett företag med goda vänner – använd vänskapen som ett sätt att våga kritisera varandra, inte som en ursäkt för att inte ta konflikter. Att ställa krav på en god vän kan vara svårt.

4. Försök att hitta en tydlig rollfördelning. I början är det naturligt att alla gör allt, men med tiden är det viktigt att identifiera en ledare som driver processen framåt.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.