Framgångsrik satsning på fordonsstrategisk forskning och innovation

Forskning Satsningen på gemensam forskning kring fordonsindustrin har gjort branschen mer konkurrenskraftig, fördjupat samverkan och ökat kunskaperna. Detta visar en aktuell utvärdering.

Framgångsrik satsning på fordonsstrategisk forskning och innovation

Programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som finansierar fordonsrelaterade projekt med fokus på klimat, miljö och säkerhet. Sedan starten 2009 har programmet finansierat forskning för 10 miljarder kronor i 1 000 projekt. FFI har nu genomgått en effektutvärdering, genomförd av Ramboll.

En av slutsatserna i utvärderingen rör stärkt konkurrenskraft och relevans i fordonsindustrin. FFI:s inriktning på teknikutvecklingsprojekt för själva fordonet har lett till lösningar som har kunnat kommersialiserats. Programmets fokus på klimat, miljö och trafiksäkerhet har visat sig relevant i förhållande till kommande lagkrav och globala trender.

Tillsammans med politiska styrmedel, regelverk och infrastrukturinvesteringar har också programmet bidragit till arbetet mot Sveriges transportpolitiska mål, enligt utvärderingen.

Läs även: Unga akademiker vill förbättra världen genom fordonsindustrin

Samverkan kring elbussar och självkörande fordon

Exempel på innovationssatsningar är Volvo Groups elektriska bussar, Scanias hybridbussar och autonoma fordon samt Volvo Cars mer effektiva förbränningsmotorer och nya trafiksäkerhetslösningar.

Fler än 500 organisationer har medverkat och i utvärderingen konstateras att ett viktigt bidrag från programmet har varit att möjliggöra fördjupning av befintliga nätverk. Samarbeten har i flera fall varit avgörande för att reducera osäkerheten kring olika teknikers potential.

En följdeffekt har också varit positiv inverkan på Sveriges attraktivitet för fordonsrelaterad forskning och utveckling.

Kunskap byggs i Sverige

Satsningen har också medfört en samsyn kring fordonsrelaterade insatser mellan akademi, företag, institut och myndigheter. De enskilda projekten har varit behovsmotiverade och formulerats utifrån industrins perspektiv.

Drygt 300 doktorander har genomfört eller genomför forskarstudier via FFI. Nästan alla uppger att deras studier inte hade påbörjats och/eller avslutats utan den finansieringen. Projektledarna inom FFI, som företrädesvis arbetar inom industrin, har upplevt en avsevärd yrkesmässig kompetensutveckling. Tillförseln av kompetens har i sin tur bidragit positivt till industrins förmåga att initiera och omsätta forskningsprojekt.

Samverkan sedan 1990-talet

I FFI-programmet samverkar Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova som representanter för staten och Volvo Group, Volvo Cars, Scania samt Fordonskomponentgruppen som representanter för industrin. Det bygger vidare på tidigare fordonsforskningsprogram där staten och industrin har samverkat sedan början av 1990-talet.

– Avgörande för framgången har varit ett stort engagemang från aktörerna, särskilt industrin förstås, men också från akademi och myndigheter. Viktigt nu är att utforska hur FFI även framöver kan vara en aktörsdriven och snabbrörlig satsning som fortsätter att generera samarbeten, ökad kompetens och kunskap samt stark forsknings- och utvecklingsverksamhet i Sverige, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova i en kommentar.

Läs även: Ökad spänning mellan olika kvalitetsforskning

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.