Framstående skolor tror på delaktighet

Förbättringsarbete Delaktighet och inflytande utmärker årets Qualisförskolor. Prisas gör Bälingeby förskola i Uppsala och Kompassens förskola i Kävlinge Årets Qualisskola finns även den i Kävlinge.

Båda förskolorna nådde 107 poäng av 126 möjliga. Kristina Måhlgren förskoleansvarig vid Q-Steps, som delar ut utmärkelsen, beskriver att förskolorna sjuder av engagemang, tillit och nyfikenhet. En samsyn råder inom varje förskola och pedagogerna arbetar systematiskt med uppföljning, utvärdering, analys och utveckling. Genom en väl förankrad värdegrund, en trygg och inspirerande miljö, barnens inflytande, en lärande organisation och ett tydligt och strategiskt ledarskap på alla nivåer skapas goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Barnen är delaktiga och rustas till demokratiska medborgare och för framtiden.

– Vi har en gemensam pedagogisk idé som bygger på tanken om delaktighet och inflytande på alla nivåer. Föräldrar, barn och medarbetare har alla möjlighet att påverka. Vi har en verksamhet som är i ständig rörelse där alla kan utvecklas, berättar förskolechef Elisabeth Ståhl på Bälingeby förskola till Uppsala Nya Tidning.

Skönadalsskolan som prisas som årets Qualisskola når högsta kvalitetssteget inom sex av elva områden och näst högsta inom övriga. Utmärkelsen lyfter fram skolans goda kunskapsresultat, personalens kollegiala arbetssätt med erfarenhetsutbyte i arbetslagen samt ledningens mål- och utvecklingsinriktade arbete med kvalitetsfrågor. Dessutom utvecklas verksamheten kontinuerligt medutgångspunkt i forskningsrön och beprövad erfarenhet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.